Nyvaskede klær og bamse henger på en tørkesnor

Bo trygt i sameie

Siden 1929 har OBOS bygget og driftet boligeiendommer. En ny bolig i et av våre sameier er derfor et trygt kjøp.

Har du bolig i et sameie, eier du en noe som kalles for en seksjon. Den består av boligen din og eventuelle andre deler av sameiet, som for eksempel parkeringsplass og bod.

Du har full enerett til din seksjon. Det som ikke hører til de ulike seksjonene, som for eksempel felles vaskerom og trappeoppganger, eies av deg og de andre seksjonseierne i fellesskap.

Hvem bestemmer i sameiet?

En gang i året, innen utgangen av april, er det sameiermøte. Da møtes alle eiere, blant annet for å godkjenne regnskap og stemme over forslag om drift og vedlikehold. Det er også sameiermøtet som stemmer over endringer i vedtektene (et sett med regler som gjelder for sameiet).

Sameiermøtet er den øverste bestemmende myndigheten i sameiet. Alle sameierne har rett til å delta på møtet og komme med forslag som gjelder sameiet. 

På sameiermøtet velger dere også et styre som har ansvaret for drift og forvaltning av sameiet. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge vedtektene og andre beslutninger som sameiermøtet har tatt.

Hvilke rettigheter og plikter har du?

Det er først og fremst eierseksjonsloven og sameiets vedtekter som bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har i et sameie. Sameiermøtet bestemmer hvilke vedtekter (regler), som skal gjelde i sameiet, så lenge minimumskravene i loven blir fulgt. 

Hvordan fordeles felleskostnadene, og hva brukes pengene til?

Hovedregelen er at sameiets totale kostnader fordeles på hver seksjon, basert på seksjonens størrelse.  Det betyr at de som har en stor bolig betaler en noe større del av felleskostnadene en de som eier en mindre bolig. 

Et nytt sameie har som regel ingen fellesgjeld. Felleskostnadene du betaler brukes derfor kun til drift av sameiet, blant annet forsikring av bygningene, offentlige avgifter, felles energiforbruk, renhold og vedlikehold. 

Husk at du må skaffe deg egen innboforsikring.

OBOS samarbeider med Tryg Forsikring, og kan tilby en av landets beste innboforsikringer, til en fast lav pris.

Ansvar for din egen seksjon

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden i din egen seksjon, slik at det ikke oppstår skader som også rammer de andre eierne. 

Salg og utleie

Du kan fritt selge eller leie ut boligen din. I noen tilfeller kan det stå i vedtektene at sameiet skal godkjenne salg eller utleie, men for at du skal bli nektet det, må det foreligge en saklig grunn. 

Forretningsfører

I et OBOS-sameie er OBOS forretningsfører. Sameiet har en egen forvaltningskonsulent som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel.

Han eller hun hjelper også til med å gjennomføre sameiermøtene og er en viktig samarbeidspartner for styret.


Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og drift av sameier gjennom kurs som OBOS tilbyr.

Hva skjer hvis noen ikke betaler felleskostnadene eller påfører sameiet andre skader eller tap?

Sameiet har sikkerhet i hver eierseksjon. Det betyr at hvis en av eierne ikke betaler utgiftene sine eller ødelegger felles eiendom, har de andre eierne pantsikkerhet (inntil 2G) i hans eller hennes bolig. 

Det betyr at hvis en eier ikke klarer å betale det han eller hun skylder, kan sameiet kreve tvangssalg. Sameiet har da førsteprioritet på å få tilbake det som eieren skylder sameiet.

Disse reglene er med på å gi deg som bor i et sameie økonomisk trygghet. 

Les mer

Vil du vite mer om hvordan det er å bo i et borettslag, eller lurer du på hva som er forskjellen mellom borettslag og sameie? Dykk ned i detaljene: