6 grunner til å bo i borettslag

Borettslagmodellen har gjort det mulig for mange å kjøpe sin egen bolig. Det finnes mange god grunner til å bo i borettslag og her er seks av dem.

1. Din egen leilighet

I Norge er det vanlig å eie sin egen bolig, mens det i de fleste av våre naboland og resten av Europa er det helt vanlig å leie – og gjerne hele livet. Den norske borettslagmodellen har gjort det mulig for mange å kjøpe sin egen bolig. Og det handler rett og slett om finansieringen.

En bolig i et borettslag er i hovedsak finansiert gjennom innskudd og fellesgjeld. Innskudd står kjøperen selv for å skaffe, ved hjelp av egenkapital og lån i banken. Fellesgjelden er et langsiktig lån som er tatt opp av borettslaget.

Les mer om fellesgjeld

 

Ungt par med barn står og speider på balkong

 

2. Økonomien på stell

Det er en god investering å kjøpe bolig i et borettslag. Et borettslag sikrer god styring på økonomi, vedlikehold, juridiske problemstillinger og konflikter.

I et borettslag betaler du felleskostnader hver måned. Felleskostnadene dekker ofte kommunale avgifter, oppvarming, garasjeplass, utvendig vedlikehold og vaktmestertjenester. De fleste borettslag får også ekstra gode priser på blant annet bredbånd, strømmetjenester og strøm – som kommer i tillegg hvis du bor i enebolig.

3. God standard – ikke bare din egen leilighet

De aller fleste borettslag holder god standard. Det er takket være enkel finansiering av nødvendig vedlikehold av fasade, tak, inngangspartier og fellesarealer. Når et borettslag trenger penger til vedlikehold, er det vanlig å ta opp et felleslån. Siden beboerne eier bygningene i fellesskap, kan borettslaget stille med sikkerhet i bygningene overfor banken – og får ofte låne mer enn et sameie.

 

Uteområder med planter og plantekasser i Godlia borettslag.

 

Å ta opp et felleslån er nemlig ikke like lett for dem som bor i et sameie. I et sameie tar ofte beboerne opp individuelle lån til felles vedlikehold. Lån de ofte tar med seg etter de har solgt leiligheten og flyttet videre.

4. Utleie: Begrenset, men fullt mulig.

I et borettslag er muligheten for å leie ut begrenset, men det er fortsatt fullt mulig. Hovedregelen er at du må ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene, og du kan ikke leie ut lenger enn i tre år. I tillegg trenger du godkjennelse fra styret. Hvis du vil at barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre skal bo i boligen, kan de det så lenge du ønsker, uten begrensninger.

Fordelen med disse begrensningene er at de er med på å skape stabile og gode nabolag, hvor alle tar vare på sin egen bolig og området rundt.

 

Et par som maler veggene i leiligheten

 

5. Puss opp når du vil – og som du vil

Du bestemmer helt selv om du ønsker å pusse opp eller ikke. I et borettslag kan du pusse opp og innrede slik du selv ønsker, så lenge det ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem, ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg.

6. Først i køen

I borettslag blir forkjøpsrett hyppig brukt – og det er mange som kaprer drømmeboligen på denne måten. Når du er en del av et borettslag eller OBOS-medlem har du forkjøpsrett på en rekke boliger. Forkjøpsrett betyr at du som medlem kommer først i køen – jo lengre ansiennitet jo større sjanse for å få den boligen du ønsker.

Forkjøpsretten kan være nøkkelen til at du får førstevalget ditt og kjøpe boligen uten budrunde. 

Les om forkjøpsrett i OBOS