6 grunner til å bo i borettslag

Borettslagmodellen har gjort det mulig for mange å kjøpe sin egen bolig. Det finnes mange gode grunner til å bo i borettslag og her er seks av dem.

1. Eier din egen leilighet

I Norge er det vanlig å eie sin egen bolig, mens det i de fleste av våre naboland og resten av Europa er helt vanlig å leie – og gjerne hele livet. Den norske borettslagmodellen har gjort det mulig for mange å kjøpe sin egen bolig. Og det handler rett og slett om finansieringen.

En bolig i et borettslag er i hovedsak finansiert gjennom innskudd og fellesgjeld. Innskudd skaffer kjøperen selv, gjennom egenkapital og lån i banken. Fellesgjelden er et langsiktig lån som er tatt opp av borettslaget.

Når du eier en bolig i et borettslag, er du andelseier i borettslaget. Du har enerett til boligen din, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

Les mer om fellesgjeld

 

Ungt par med barn står og speider på balkong

 

2. Økonomien på stell

I et borettslag betaler du felleskostnader hver måned. En del av felleskostnadene går til å betale renter og avdrag på fellesgjelden, mens resten dekker driftskostnader som kommunale avgifter, oppvarming, garasjeplass, utvendig vedlikehold og vaktmestertjenester.

De fleste borettslag får ekstra gode priser på blant annet bredbånd, strømmetjenester og strøm – utgifter som kommer i tillegg hvis du bor i enebolig.

Et borettslag sikrer god styring på økonomi, vedlikehold, juridiske problemstillinger og konflikter. Styret i borettslaget, som velges på den årlige generalforsamlingen, jobber med dette. Styret i OBOS-tilknyttede borettslag får god hjelp fra en egen rådgiver og kan også ta kurs.

3. Puss opp når du vil – og som du vil

Du bestemmer helt selv om du ønsker å pusse opp eller ikke. I et borettslag kan du pusse opp og innrede slik du selv ønsker, så lenge det ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem, ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg.

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på boligen din uansett om du pusser opp eller ikke, slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for andre.

4. God standard – ikke bare i din egen leilighet

Det samme ansvaret har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier og fellesarealer både inne og ute. De aller fleste borettslag holder god standard, takket være enkel finansiering av dette nødvendige vedlikeholdet. Det er vanlig å ta opp et felleslån, som blir en del av fellesgjelden. Siden beboerne eier bygningene i fellesskap, kan borettslaget stille med sikkerhet i bygningene overfor banken – og får ofte låne mer enn et sameie.

Å ta opp et felleslån er nemlig ikke like lett for dem som bor i et sameie. Derfor må beboerne i et sameie ofte ta opp individuelle lån til felles vedlikehold. Lån de ofte tar med seg etter de har solgt leiligheten og flyttet videre.

Les mer om forskjellen på borettslag og sameier →

 

Uteområder med planter og plantekasser i Godlia borettslag.

 

5. Utleie: Begrenset, men fullt mulig

I et borettslag er muligheten for å leie ut begrenset, men det er fortsatt fullt mulig. Hovedregelen er at du må ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene, og du kan ikke leie ut lenger enn i tre år. I tillegg trenger du godkjennelse fra styret. Hvis du vil at barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre skal bo i boligen, kan de det så lenge du ønsker, uten begrensninger.

Fordelen med disse begrensningene er at de er med på å skape stabile og gode nabolag, hvor alle tar vare på sin egen bolig og området rundt.

6. Først i køen

I borettslag blir forkjøpsrett hyppig brukt – og det er mange som kaprer drømmeboligen på denne måten. Når du er en del av et borettslag eller OBOS-medlem har du forkjøpsrett på en rekke boliger. Forkjøpsrett betyr at du som medlem kommer først i køen – jo lengre ansiennitet jo større sjanse for å få boligen du ønsker.

Forkjøpsretten kan være nøkkelen til at du får førstevalget ditt og kjøpe boligen uten budrunde.

Hvis du ikke er OBOS-medlem fra før, må du melde deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på den årlige kontingenten. Den blir betalt via felleskostnadene.

Les om forkjøpsrett i OBOS