En hvit postkasse med navneskilt

Hva er forskjellen på borettslag og sameier?

Som boligkjøper kan du i hovedsak velge mellom to gode eierformer. Begge er trygge valg, men de har noen vesentlige forskjeller det kan være greit å kjenne til.

Det finnes flere måter å organisere det å eie og å bo sammen på, i en blokk eller et rekkehusområde. I Norge har vi to hovedmåter: Borettslag eller eierseksjonssameier, vanligvis kalt sameier. I et borettslag kjøper du en andelsbolig. I et sameie kjøper du en selveierbolig. I det daglige vil nok de fleste ikke tenke så mye over om de bor i et borettslag eller sameie. Likevel er det noen forskjeller det kan være nyttig å vite om.

La oss uansett slå det fast med én gang: Enten du velger å kjøpe bolig i borettslag eller sameie har du eksklusiv bruksrett til din egen bolig. Teknisk sett eier man en andel i borettslaget, og det er borettslaget som eier selve eiendommen. I et sameie eier man en ideell andel i hele eiendommen til sameiet, for eksempel 1/30 av bygget og tomten. 

Forskjeller i finansieringen

Måten å finansiere en bolig i et borettslag på er som regel annerledes enn i et sameie.

Når du kjøper en selveierbolig i et sameie må du som kjøper normalt selv skaffe til veie hele kjøpesummen.

Andelsleiligheter i et borettslag er i all hovedsak finansiert i to deler: Innskudd og fellesgjeld.

  • Innskuddet må du som kjøper selv skaffe til veie. Kjøper du ny bolig i et OBOS-borettslag utgjør innskuddet minst 30 % av totalsummen.
  • Fellesgjelden er et langsiktig lån tatt opp av borettslaget, med pant i borettslagets eiendom. Du som eier en andelsleilighet i borettslaget betaler renter og avdrag for din del av denne fellesgjelden gjennom de månedlige felleskostnadene. Rentefradraget for fellesgjelden fungerer på samme måte som det gjør for ditt eget private lån. Fellesgjelden følger med boligen når du selger den videre. Fellesgjelden utgjør maks 70 % i et nytt OBOS-borettslag. 

Når du skal kjøpe andelsleilighet i et borettslag er det viktig at du ser på totalprisen, ikke bare innskuddet.

Å kjøpe en borettslagsleilighet i OBOS er ekstra trygt fordi OBOS setter inn alle pengene som borettslaget skal ha fra beboerne på borettslagets konto den første i hver måned. Dersom noen i borettslaget av en eller annen grunn ikke betaler sin del, er det OBOS som tar jobben og risikoen ved å kreve inn pengene. Du risikerer altså ikke å bli ansvarlig for naboens del av fellesgjelden. 

Dokumentavgift

Når du kjøper en bolig, må du som regel betale dokumentavgift til staten. Hvor mye du må betale avhenger av boligen du kjøper. Er den brukt eller ny? Er den en del av et sameie eller et borettslag? 

  • Sameie: Kjøper du en brukt bolig i et sameie, må du betale 2,5 % av salgssummen i dokumentavgift. Er boligen derimot ny, betaler du 2,5 % av boligens andel av tomteverdien – noe som er betydelig mindre enn om du kjøper en brukt bolig i et sameie. 
  • Borettslag: Kjøper du en brukt bolig i et borettslag, betaler du ingen dokumentavgift. Er boligen i borettslaget ny, betaler du 2,5 % av boligens andel av tomteverdien.

Muligheter for utleie

Det er strengere regler for utleie i et borettslag enn i et sameie. I et sameie er det fullt mulig å investere i selveierboliger for å leie dem ut. I et borettslag skal den som eier andelsboligen være den som bor i den. Det er hovedprinsippet, og derfor er det begrensninger på utleie i borettslag.

Det er likevel fullt mulig å leie ut boligen din i borettslaget dersom livssituasjonen krever det, for eksempel om du får et nytt arbeidssted, skal studere i en annen by, blir syk eller skal i militæret. Dersom du ønsker å overlate bruken av boligen til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre, kan du gjøre det – så lenge du måtte ønske. Dersom du har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, kan du også leie ut til andre i opptil tre år av gangen.

OBOS bygger både borettslag og sameier

En av de store fordelene med et fritt marked er valgfriheten. Ser man på OBOS' lange historie (OBOS ble etablert i 1929) har vi i hovedsak bygget borettslagsboliger. Men vi har også med stor suksess bygget sameier. OBOS vil fortsette å bygge både borettslag og sameier i tiden framover.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

Dersom du kjøper en ny bolig fra OBOS, har du forkjøpsrett den dagen salget av boligen starter. Forkjøpsrett ved salgsstart gjelder uansett om det er et borettslag eller sameie. OBOS-medlemmer velger og kjøper bolig først. Etter at OBOS-medlemmene som vil bruke forkjøpsretten sin har gjort det, er det fritt fram for alle.

I forbindelse med forkjøpsrett er de viktige forskjellene mellom sameie og borettslag følgende:

  • I et sameie gjelder forkjøpsretten kun ved salgsstart. OBOS-medlemmer har ikke forkjøpsrett på denne boligen når du skal selge den videre. Du trenger ikke være OBOS-medlem for å kjøpe bolig i et sameie som vi bygger.
  • I et borettslag gjelder forkjøpsretten også ved videresalg. Du kan fritt selge boligen, men når dette skal gjøres har OBOS-medlemmer forkjøpsrett. Du må være medlem for å eie en bolig i et OBOS-borettslag. Er du ikke medlem fra før, blir du det når du kjøper boligen.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo i borettslag og sameie? Dykk ned i detaljene: 

Se boligene våre

Vi bygger for tiden borettslag og sameier over store deler av landet.

Se hva vi bygger der du vil bo

Se brukte boliger som ligger ute med forkjøpsrett nå