Bilde fra Punkt i Fornebu av en lokal butikk

Nå skapes byen på Fornebu

– Fornebu blir et framtidsrettet utstillingsvindu, sier utviklingssjef Tor Evert Lindeland.

Blandingen av byliv og natur gjør Fornebu til et helt spesielt sted å bo. At du på en vanlig tirsdag både kan rekke et morgenbad før jobb og en matbit med gode venner når arbeidsdagen er over, sier mye om hvilke kvaliteter som finnes her. Dette området, hvor Norges hovedflyplass lå i nesten 60 år, fylles nå med boliger, butikker, kafeer, kunst og kultur. Bylivet vokser fram på Fornebu – bit for bit.

Ideer for skuffen

Flyplassen ble stengt i 1998, og da hadde diskusjonen om hva de enorme områdene skulle brukes til pågått i flere år. Faktisk hadde OBOS sammen med Bærum Boligbyggelag allerede i 1988 lansert en temmelig spektakulær idé, forteller Anne-Kristine Kronborg, arkitekturhistoriker i OBOS.

– Det dreide seg om en offensiv plan om å bygge en kanalby på Fornebu, med over 20 000 boliger. Planen ble fort puttet i en skuff, men diskusjonen fortsatte. Fra å ha vært et sted for avgang og ankomst skulle Fornebu bli et sted å være. Spørsmålet var hva slags sted, forteller Kronborg.

Svart-hvitt bilde av en folkemengde på en rullebane ved et fly.

I 2019 falt en viktig brikke på plass, da den nye kommunedelplanen ble vedtatt. Der står det at Fornebu skal være både by, park og natur.

– Og den lange flyplasshistorien skal heller ikke viskes ut, sier Kronborg. Langs den gamle rullebanen ligger Nansenparken, og flytårnet er bevart som et landmerke og symbol på at Fornebu nå er en destinasjon i seg selv.

Bylivet formes

Flyplassen er borte, men om noen år kommer et annet etterlengtet framkomstmiddel: T-banen. Fornebubanens endestasjon skal ligge like ved kjøpesenteret Fornebu S, og dette blir dermed et tyngdepunkt i det urbane Fornebu.

Strekningen fra Nansenparken og ned til populære Sjøflyhavna kro vil gjennomgå en total forvandling, forteller utviklingssjef i OBOS Fornebu Tor Evert Lindeland.

– Foreløpig er det bare boliger og kontorer her, men det er planlagt butikker, serveringssteder, lekeplasser og hyggelige steder å slå seg ned. Området rundt kjøpesenteret Fornebu S og T-banestasjonen blir et levende byrom med yrende liv, sier Lindeland.

Bein på et skateboard i en gjeng av mennesker.

Sosial bærekraft

I årene som kommer skal OBOS bygge 7 000 boliger på Fornebu. Dette blir en bydel med 25 000 innbyggere når alt står klart.

– De nye boligområdene skal være et framtidsrettet utstillingsvindu, sier Lindeland.

Det betyr høye ambisjoner for bærekraft og en målsetting om å bygge mer klimavennlig. Dessuten er det som gjerne kalles «sosial bærekraft» en bærebjelke når nye boområder skal utformes på Fornebu. FNs bærekraftsmål handlet lenge om økonomi og miljø, men de siste årene har den sosiale dimensjonen fått mer oppmerksomhet. Det å føle tilhørighet der du bor og at du har mulighet til å påvirke nærmiljøet ditt, er viktige faktorer for trivsel og folkehelse.   

På Fornebu vil vi at ideer og initiativ fra beboerne skal kunne realiseres, og at store og små midlertidige prosjekter kan se dagens lys. Vi vil skape bomiljøer som legger til rette for nye bekjentskaper, nye venner og nye opplevelser, sier Lindeland.  

Kunst og kultur

Det særegne området rundt det gamle flytårnet er allerede en arena for kunst og kreativitet, og det skal utvikles videre i samme ånd. Her er planen å skape et verdenskjent Street Art-galleri, bibliotek, sal for intimkonserter, vinbar og restauranter.  

Oversiktsbilde av Punkt og bygninger med lyslenker og sirkler på bakken.

Litt nord for Flytårnet ligger Telenor Arena, som mange allerede kjenner som et sted for store idrettsarrangementer, konserter, messer og eventer. Her er det planer om å skape et idrettssentrum, der håndball, volleyball, turn, basket og en rekke andre grener skal få en plass.

Vil du bo på Fornebu, kan du velge mellom prosjektene Nansenløkka, Storøykilen og Oksenøya. Og du får mye mer enn bare en bolig. Du får sju kilometer strandlinje, to naturreservater, kyststi og park. Friområdene på Fornebu er på til sammen 300 000 kvadratmeter, og gir uendelige muligheter for tur, trening eller avkobling.

Flytter du hit, blir du en del av et urbant, framtidsrettet og bærekraftig nabolag i stadig utvikling. Du får park og turstier rett utenfor døren, og samtidig kort vei til byliv med butikker, kafeer og levende møteplasser, sier Tor Evert Lindeland.