Bilde av et bygg på visningssenteret på Fornebu. På bygningen står det "MAT & DRIKKE".

Nå skapes livet mellom husene

For å berike hverdagen til beboerne og skape liv i nabolaget, vokser det nå fram små og store midlertidige prosjekter på Fornebu.

Byutvikling er mye mer enn bare bygninger. Det handler om å skape gode rammer for menneskene som bor der. De som kjenner historien til OBOS, vet at dette har vært en av grunntankene helt siden starten i 1929.

OBOS arbeider hele tiden med utvikling og innovasjon for å skape gode miljøer for beboere og naboer. Siden Fornebu er et område som fortsatt er i utvikling, handler denne jobben like mye om å skape samlingspunkter og legge til rette for liv mellom husene, som å bygge nye boliger og næringsbygg.

– Om det ikke legges til rette for møteplasser, restauranter og lokale virksomheter tidlig, blir bygulvet rett og slett ganske uinteressant, sier Tomine Duller, prosjektleder for bygulvsutvikling i OBOS.

 

PUNKT sitt bygg i en blomstereng.

 

At det finnes et tilbud til beboerne som bor på Fornebu i dag, er en viktig del av OBOS’ strategi for byutviklingen. Ved å prioritere midlertidighet, legges det til rette for at du skal leve og trives, og ikke bare bo i en fin ny leilighet på Fornebu.

Møteplass drevet av ildsjeler

Et av de midlertidige tilbudene er Punkt, som du finner i hjertet av Fornebu. På tomten der Punkt står, vil det bygges boliger i framtiden, men i mellomtiden brukes den sentrale lokasjonen som møteplass for nærmiljøet.

Møteplassen består av containere, stablet sammen til flere bygninger. Her finner du blant annet OBOS' visningssenter, Coop prix og Felleskjøpet – pluss flere serveringssteder og butikker. Til sammen utgjør dette containerlandsbyen Punkt.

– Vi skal ha mange næringslokaler på bakkeplan på sikt, og da er det fint å ha testet ut konsepter som vi vet fungerer. Gjør de det bra her på Punkt, så vet vi at de har større forutsetninger for å overleve siden, sier Duller.

 

Smilende jente i kiosk i PUNKT på Fornebu.

 

Allerede nå fungerer Punkt som en møteplass for menneskene på Fornebu, og spesielt i helgene kryr det av mennesker på stedet. Det skyldes i stor grad driftige ildsjeler med en gründerspire i magen, og flere av dem holder også til på Fornebu selv.

Punkt er ikke bare et sted for mat. Stedet er et fint møtested for barselgrupper, og vis-à-vis ligger en barnehage.

– Punkt er et av de mest innovative byutviklingsprosjektene vi har i Norge i dag. Ikke bare knytter vi tidlig bånd til nabolaget, vi gir samtidig lokalmiljøet noe av reell verdi mens byen bygges.

Følg med på hva som skjer på Punkt her

 

Kvinne som går i grønnsakshagen på Fornebu med musikk på ørene og planter i hånden.

 

Grønt initiativ i vekst

OBOS inngikk tidlig et samarbeid med U.reist, en aktør som arbeider med å dyrke økologisk mat i byen. Hensikten var å utforske et framtidig konsept rundt det grønne og spiselige Fornebu, herunder etablere og drifte et andelslandbruk og en markedshage. Dette har blitt en stor suksess – konseptet er etablert på et utbyggingsfelt som i framtiden skal inneholde boliger og flere tusen kvadratmeter med næring og et T-banestopp.

I tillegg har flere av restaurantaktørene på Fornebu en tilknytning til U.reist. På Fornebu skal du nemlig kunne spise helt lokalt – enten du er hjemme eller på en av spisestedene i nabolaget.

Et annet midlertidig initiativ er Fornebu Parsellhageforening, som i dag driftes av lokale ildsjeler. Og det er satt opp et midlertidig off-grid Felleshus, bygd av gjenbruksmaterialer. Dette midlertidige prosjektet representerer startskuddet på det nye boligfeltet ved navn Nansenløkka på cirka 600 boliger, som har satt ambisiøse miljømål i samarbeid med FutureBuilt og Bærum kommune.

Sist, men ikke minst, finner du Spiren – et pilotprosjekt for bynatur. Målet er å etablere et stedegent naturlandskap som gir økt biologisk mangfold i boligprosjektet Storøykilen, og samle kunnskap og erfaringer for framtidige bynaturprosjekter. Det betyr at så mange planter som mulig vil være en naturlig del av Fornebus originale vegetasjon, et ekko av det opprinnelige landskapet i området.