Mor og datter raker og luker i blomsterbed på Ulven.

Livet på Ulven

De grønne omgivelsene er viktige for oss. De skal gi rom for både lek, fellesskap og ro.

Ulvenparken borettslag, det aller første borettslaget på Ulven, er barnefamilier, nyetablerere og godt voksne godt i gang med hverdagen i en ny bydel. Å flytte til et boligområde i utvikling gir deg orkesterplass til byutvikling i praksis. Mange som har kjøpt leilighet på Ulven forteller at det oppleves spennende og interessant å være del av et område i støpeskjeen. Men selv om bydelen ikke er ferdigbygget ennå, har den grønne dimensjonen kommet tidlig på plass. Det kan du se hvis du kikker inn i gårdsrommet til Ulvenparken borettslag.

– I utkastet til dette prosjektet var gårdsrommet her beskrevet som «Den hemmelige hagen». Og det syns jeg passer så godt! For dette er en hage, frodig, grønn og solfylt, og godt skjermet for støy, forklarer prosjektleder i OBOS Wenche Yndesdal. 

Noe for alle

Et godt uterom skal invitere både til aktivitet og ro. Det skal legge til rette for gode relasjoner mellom beboere og støtte biologisk mangfold. Ulvenparken borettslag grenser til Ulven Park, en del av «Den grønne ringen», parkdraget som strekker seg rundt hele Hovinbyen. 

 

Nærbilde av blomster, gangsti og tavle i Ulven park.

 

– Vi har plantet 70 trær og 2500 stauder i Ulven Park. Parken har fått blant annet epletrær og pæretrær, eik, bjørk og furu, blomstereng, med blåklokke og en liten skogskant, sier Christina Krohn Skjæveland, landskapsarkitekt i Landskaperiet. 

– Alt sammen kommer til å gjøre underverker for det biologiske mangfoldet på Ulven, understreker hun. 

I Ulvenparken borettslag kommer også en helt ny barnehage, og barnehagens uteområder kan brukes av nabolaget når barnehagen er stengt. Borettslaget har flere soner for sosialt samvær, blant annet en pergola og sittebenker. Regnvannet samler seg i åpne, små bekker som gir populære plaskemuligheter for de yngste.

I Ulvenparken borettslag er det også en helt ny barnehage, og barnehagens uteområder kan brukes av nabolaget når den er stengt. Barnehagen åpnet januar 2022 og er for barn opp til seks år – flere av barna i nabolaget har allerede begynt og trives. Borettslaget har flere soner for sosialt samvær, blant annet en pergola og sittebenker. Regnvannet samler seg i åpne, små bekker som gir populære plaskemuligheter for de yngste.

Den gode naboen 

Forskning har vist oss at hverdagsrelasjonene våre er viktige for helsa vår. Og satt litt på spissen går det an å si at det å være på hils med dem du deler nabolag med faktisk er en viktig faktor for folkehelsa. Denne typen relasjoner, går det an å legge til rette for når man utvikler nabolag, blant annet gjennom felles takterrasser med dyrkemuligheter i pallekarmer. 

 

Tre ungdommer som leker på en lekeplass på Ulven.

 

– Det er også flere blokker som har felleslokaler her, noe som vi også tror vil virke positivt på samholdet. Med et felles kjøkken i første etasje med utgang til gårdsrommet, er det bare å åpne døra og sette over pølsekjelen, enten det er dugnad eller barnebursdag, forteller Yndesdal. 
 
Totalt blir det 11 parker i Hovinbyen, som er Oslo kommunes store satsingsområdet innen byutvikling akkurat nå.  Ulven Park er etablert på nedsiden av Ulvenparken borettslag. Her blir det blant annet ballplass og petanque-bane for ungdom og voksne som trenger å få utløp for litt energi. Ulven ligger strategisk plassert midt i Hovinbyen, med kafeer og butikker i nærmiljøet, kort vei til Økern T-bane og med sentrum en kjapp sykkeltur unna.