OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Les OBOS-bladet her

Ni ganger i året får du som er OBOS-medlem vårt medlemsblad i posten. Her finner du hele utgaver fra de siste årene.

Årgang 2019:

Årgang 2018:

Årgang 2017:

Årgang 2016:

Årgang 2015:

Årgang 2014:

Årgang 2013:

Årgang 2012:

Årgang 2011:

Årgang 2010:

Årgang 2009: