Fagsjefen Irene Tørlen i Eiendomsmegler ute om vinteren.

Tryggere bolighandel for alle

Endringer i deler av lovverket som regulerer kjøp og salg av bolig skal gjøre det enda tryggere for deg å kjøpe og selge bolig.

Ved nyttår trådde endringer i avhendingsloven i kraft. De siste årene har det vært mange konflikter etter boligsalg. Målet med lovendringene er å redusere konfliktnivået mellom kjøper og selger, og dermed gjøre boligomsetning tryggere.

Ikke lenger «som den er» 

Den største endringen er at muligheten for selger til å ta et «som den er» («as-is») forbehold, er borte.

– Det har vært vanlig at boligselger har tatt forbehold om at boligen selges i den tilstand den var ved visning, noe som har ført til betente konflikter om hvem som har ansvar for feil og mangler som kjøper oppdager etter overtagelse, sier Irene Tørlen, fagsjef i OBOS Eiendomsmeglere.

Dette betyr at selger får et større ansvar for å gi korrekte opplysninger til kjøper. 

5 gode råd til selger – Dette må du huske på

  1. Bruk fagfolk til oppussing der det er krav til det. For eksempel ved utskiftning av vannrør eller arbeid på det elektriske anlegget. Ta vare på alt av fakturaer, kvitteringer og annen dokumentasjon. 

  2. Dokumenter det du selv gjør i boligen. Ta bilder underveis og behold kjøpskvitteringer. 

  3. Opprett en vedlikeholdsdagbok. Det er fort gjort å glemme når benkeplata på kjøkkenet ble byttet ut når det har gått noen år. 

  4. Bruk en god megler ved salg som kan gi deg gode råd og tar din opplysningsplikt på alvor! 

  5. Tegn Boligselgerforsikring når du selger, så er du sikret juridisk hjelp ved eventuelle reklamasjoner. 

Skjerpet undersøkelsesplikt 

Også kjøper får et økt ansvar, og må sette seg inn i de opplysningene som er gitt av selger.

– Enkelt sagt så kunne kjøper tidligere hevde å ikke kjenne til en feil ved boligen om ikke megler spesifikt hadde fremhevet mangelen i salgsoppgaven. Men nå forplikter loven kjøper til å sette seg inn i all tilgjengelig salgsdokumentasjon i forkant av kjøpet, ikke bare salgsoppgaven til megler, sier Tørlen.  

Det betyr at en opplysning som er gitt om boligen i salgsdokumentasjonen regnes som kjent for kjøper, selv om kjøper ikke har lest opplysningen før budet er akseptert.  

– Reklamasjoner på forhold som er opplyst om i salgsdokumentasjonen kommer derfor mest sannsynlig ikke til å føre fram, sier Tørlen.

Bedre rapporter 

Ny forskrift til avhendingsloven skal legge til rette for høyere kvalitet på tilstandsrapporter, og setter strengere krav til innhold, språk og hvilke undersøkelser som skal gjøres i forbindelse med taksering. 

En direkte konsekvens av dette er at udokumentert oppussing i boligen automatisk får en lavere tilstandsgrad enn dokumenterte forhold. Dette kan ha betydning for hvilken salgssum du får for boligen. 

– Det er derfor veldig viktig å dokumentere arbeid som blir gjort i boligen. Både av fagfolk gjennom kvitteringer, samsvarserklæringer og bilder, men også det du gjør på egen hånd, sier Tørlen. 

5 gode råd til kjøper – Dette må du huske på

  1. Bruk god tid på visning, spør megler om du lurer på noe.  

  2. Sørg for å laste ned prospekt, og gå gjennom vedlegg som ligger på eiendommens hjemmeside i god tid før visning og budgiving. Da er det lettere å vite hva man skal spørre om også! 

  3. Ikke kjøp bolig usett. Det du kan se på visning, kan du ikke reklamere for i etterkant.  

  4. Drømmeboligen kan dukke opp fortere enn planlagt, ha klar verdivurdering på egen bolig og finansieringsbevis i god tid. 

  5. Tegn Boligkjøperforsikring når du kjøper, så er du sikret juridisk hjelp ved eventuelle reklamasjoner.

Egenandel ved reklamasjon 

For å bidra til å redusere konfliktnivået er det også innført en egenandel for kjøper i reklamasjonssaker. Hvis kjøper finner reelle mangler etter overtagelsen, så må kjøper selv dekke de første 10.000 kronene, før selger eventuelt må betale erstatning.

– Dette er bare et utvalg av lovendringene som skal ivareta både kjøpers og selgers interesser, og i våre øyne et steg i riktig retning for å få en tryggere og mindre konfliktfylt boligomsetningen i Norge, sier Tørlen