Hopp til innhold

Høydepunkter 2021

OBOS' høydepunkter fra året 2021.

Høyeste boligbygging noensinne

Ved utgangen av 2021 har OBOS 6 596 boliger under bygging i hel- eller deleide prosjekter i Norge og Sverige. Det er det høyeste nivået noen gang. OBOS ferdigstilte 2 952 boliger i 2021 og satte i gang bygging av 3 909 boliger.

36 006 nye medlemmer

OBOS hadde ved utgangen av året 531 033 medlemmer. 12 187 av disse var i Sverige.

2 622 ansatte

OBOS hadde 2 622 ansatte ved utgangen av 2021, hvorav 945 i Sverige.

3 899 solgte boliger

Det ble solgt 3 899 nye boliger i Sverge og Norge i 2021 i prosjekter hel- eller deleid av OBOS. Det er det beste nyboligsalget siden 2016.

4 454 millioner kroner

Resultat før skatt.

Ga tilbake 177 millioner kroner

OBOS støttet samfunnsnyttige formål med 177 millioner kroner i 2021.

Construction City

I oktober 2021 startet byggingen av Construction City på Ulven. Det nye kontorbygget, som skal huse aktører innen bygg, anlegg og eiendom, vil være på 103 000 kvadratmeter og vil gi rom for 4 500 arbeidsplasser. OBOS vil flytte hovedkontoret sitt til Construction City i 2025.

Demokratiutvalg

Generalforsamlingen i OBOS vedtok i 2021 å opprette et uavhengig utvalg som skulle utrede medlemsdemokratiet i OBOS. Utvalget ble ledet av BI-professor Tore Bråthen. Utvalget leverte sin innstilling og sine anbefalinger i februar 2022.

Mandatet til demokratiutvalget var å få fram en robust og framtidsrettet styringsstruktur for et stort samvirkeforetak som OBOS, med bred medlemsmedvirkning.

Digitale medlemsmøter

OBOS startet i 2021 med jevnlige digitale medlemsmøter. På møtene deltar blant annet konsernledelsen og svarer på spørsmål fra medlemmene.

Salg av aksjene i JM

For å frigjøre kapital for vekst og økt satsing på våre boligkjøpsmodeller rettet mot å få flere inn i boligmarkedet, solgte OBOS’ aksjer i den svenske boligutvikleren JM i 2021. Salget frigjorde 4,5 milliarder kroner og ga en gevinst på 2,1 milliarder kroner.

Kjøp av Solon Eiendom

OBOS har sammen med den svenske eiendomsaktøren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kjøpt eiendomsselskapet Solon Eiendom. Kjøpet vil gi OBOS-medlemmer i Norge og i Sverige forkjøpsrett til over 8 000 framtidige boliger.

Etablering av Oslobolig

OBOS, Oslo kommune, Bane Nor Eiendom og NREP etablerte selskapet Oslobolig. Målet til selskapet er å gjøre det enklere å etablere seg i boligmarkedet for førstegangskjøpere og andre som ikke klarer å kjøpe egen bolig. Selskapet skal selge boliger etter Deleie-modellen.

OBOS Living Lab

OBOS Living Lab, et leilighetsbygg på Vollebekk, åpnet i oktober. Her forsker OBOS på framtidens boliger og eksperimenterer med nye løsninger i kontrollerte omgivelser sammen med beboerne og våre partnere. Målet er å lære om temaer vi mener blir viktige for å tilby våre medlemmer god bokvalitet i våre framtidige prosjekter.

Nærkontoret

OBOS åpnet Nærkontoret, et kontornettverk med over 100 kontorplasser og møterom fordelt på seks lokasjoner i nærheten av der folk bor.

Holmlia Senter

I november åpnet et fornyet og utvidet Holmlia Senter. Senteret er et av Norges mest miljøvennlige kjøpesentre, der ny teknologi og små, smarte sensorer gjør de 22 000 kvadratmeterne til et energieffektivt og behagelig sted å være. Totalt har OBOS investert rundt 585 millioner kroner i forbindelse med kjøpesenteret på Holmlia, hvorav flere titalls millioner kroner gikk til å oppgradere uteområdene.

Klima- og miljøarbeid i borettslagene

Generalforsamlingen i OBOS besluttet å gi 250 millioner kroner i tilskudd til klima, miljø og bomiljøtiltak i tilknyttede borettslag over en 5-års-periode. Målet er å utløse tiltak til glede for eksisterende og framtidige andelseiere.

Les mer fra årsrapporten

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Årsberetning 2021

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.