Foto: To unge menn, en sitter på gulvet og den andre lener seg over skulderen til førstemann. De smiler og ser på en laptop

Årsberetning 2021

Sterkt boligsalg både i Norge og Sverige gjennom året, solid underliggende drift og et svært godt resultat fra investeringsvirksomheten gir et historisk høyt resultat for 2021. Årets resultat før skatt ble 4 454 millioner kroner, en økning på 1 230 millioner kroner fra 2020. Ved utgangen av året har OBOS 531 033 medlemmer, 28 506 flere enn i 2020.

Konsernets omsetning i 2021 var 11 715 millioner kroner, en nedgang på 531 millioner kroner fra 2020 som i hovedsak forklares med færre overleverte boliger i boligutvikling. Resultat etter skatt ble 4 268 millioner kroner mot 3 021 millioner kroner i 2020. Resultatforbedringen i 2021 skyldes gevinst på 2 119 millioner kroner fra salget av aksjeposten i JM AB.

Segmentresultatet før skatt i 2021 ble på 4 058 millioner kroner som er en økning på 965 millioner kroner fra 2020.

Les mer fra årsberetningen 2021 som har disse underkapitlene:

 

Les mer fra årsrapporten