Hopp til innhold
Foto: To unge menn, en sitter på gulvet og den andre lener seg over skulderen til førstemann. De smiler og ser på en laptop

Årsberetning 2021

Sterkt boligsalg både i Norge og Sverige gjennom året, solid underliggende drift og et svært godt resultat fra investeringsvirksomheten gir et historisk høyt resultat for 2021. Årets resultat før skatt ble 4 454 millioner kroner, en økning på 1 230 millioner kroner fra 2020. Ved utgangen av året har OBOS 531 033 medlemmer, 28 506 flere enn i 2020.

Konsernets omsetning i 2021 var 11 715 millioner kroner, en nedgang på 531 millioner kroner fra 2020 som i hovedsak forklares med færre overleverte boliger i boligutvikling. Resultat etter skatt ble 4 268 millioner kroner mot 3 021 millioner kroner i 2020. Resultatforbedringen i 2021 skyldes gevinst på 2 119 millioner kroner fra salget av aksjeposten i JM AB.

Segmentresultatet før skatt i 2021 ble på 4 058 millioner kroner som er en økning på 965 millioner kroner fra 2020.

Les mer fra årsberetningen 2021 som har disse underkapitlene:

 

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.