Foto: Gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar 2021

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger den samme visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Les mer fra årsrapporten