Hopp til innhold

Interessent- og vesentlighetsanalyse

For å finne ut hvilke områder som er spesielt viktige for ulike målgrupper, utførte PwC på oppdrag fra OBOS en vesentlighetsanalyse i 2021.

Gjennom involvering, medvirkning og dialog ivaretar OBOS interesseområdene til kunder, medlemmer, myndigheter og lokalmiljø, så vel som ansatte, långivere, investorer og leverandører.

De viktigste bærekrafttemaene for OBOS’ interessenter ble kartlagt gjennom en bred prosess der det gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og interne møter ble samlet og vurdert materiell fra et bredt utvalg interessenter. Figuren på neste side viser de viktigste interessentgruppene for OBOS som var involvert i prosessen.

Med bakgrunn i vesentlighetsanalysen, har OBOS definert og rangert de viktigste bærekraftsområdene. De fem vesentligste temaene danner grunnlaget for OBOS’ bærerkraftsrapportering. For mer detaljer om interessent- og vesentlighetsanalysen, samt informasjon om hvordan de vesentlige temaene følges opp, vises det til dokumentet «Bærekraft i OBOS», som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

De viktigste interessentgruppene for OBOS

De viktigste bærekraftsområdene for OBOS

Les mer fra årsrapporten

Årsberetning 2021

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.