Interessent- og vesentlighetsanalyse

For å finne ut hvilke områder som er spesielt viktige for ulike målgrupper, utførte PwC på oppdrag fra OBOS en vesentlighetsanalyse i 2021.

Gjennom involvering, medvirkning og dialog ivaretar OBOS interesseområdene til kunder, medlemmer, myndigheter og lokalmiljø, så vel som ansatte, långivere, investorer og leverandører.

De viktigste bærekrafttemaene for OBOS’ interessenter ble kartlagt gjennom en bred prosess der det gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og interne møter ble samlet og vurdert materiell fra et bredt utvalg interessenter. Figuren på neste side viser de viktigste interessentgruppene for OBOS som var involvert i prosessen.

Med bakgrunn i vesentlighetsanalysen, har OBOS definert og rangert de viktigste bærekraftsområdene. De fem vesentligste temaene danner grunnlaget for OBOS’ bærerkraftsrapportering. For mer detaljer om interessent- og vesentlighetsanalysen, samt informasjon om hvordan de vesentlige temaene følges opp, vises det til dokumentet «Bærekraft i OBOS», som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

De viktigste interessentgruppene for OBOS

De viktigste bærekraftsområdene for OBOS

Les mer fra årsrapporten