Eierstyring

God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar.

OBOS rapporterer i henhold til «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (Anbefalingen)» av 14. oktober 2021, så langt det er relevant for OBOS’ virksomhet. Sentrale endringer i Anbefalingen gjelder bærekraft, valgkomite, avtaler med tilknyttede parter samt lønn og godtgjørelser til ledende personer. Styret redegjør for disse forholdene i den samlede redegjørelsen for eierstyring på side 151 i årsrapporten. Egen redegjørelse for lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte er gitt på side 160 i årsrapporten.

Les mer fra årsrapporten