Hopp til innhold

Eierstyring

God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar.

OBOS rapporterer i henhold til «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (Anbefalingen)» av 14. oktober 2021, så langt det er relevant for OBOS’ virksomhet. Sentrale endringer i Anbefalingen gjelder bærekraft, valgkomite, avtaler med tilknyttede parter samt lønn og godtgjørelser til ledende personer. Styret redegjør for disse forholdene i den samlede redegjørelsen for eierstyring på side 151 i årsrapporten. Egen redegjørelse for lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte er gitt på side 160 i årsrapporten.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.