Hopp til innhold

Hendelser etter balansedagen

Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet.

Morgenen 24. februar invaderte Russland Ukraina, og det brøt ut krig. Krigen har ført til økt usikkerhet både når det gjelder OBOS’ underliggende virksomhet i form av hvordan situasjonen kan påvirke både boligpriser, energipriser, byggeaktiviteten og leveransekjeder, og også påvirkning på kapitalmarkedene. Det må forventes at økt politisk usikkerhet og konflikt, sanksjoner og finansiell ustabilitet vil påvirke OBOS’ økonomiske resultater og aktivitetsnivå framover. Det er for tidlig å fastslå hvilke langtidsvirkninger krigen i Ukraina kan ha. Styret og administrasjonen følger situasjonen tett, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt ut fra hvordan situasjonen utvikler seg i kjølvannet av Ukraina-krigen. OBOS følger myndighetenes krav til skjerpede rutiner for hvitvasking og etterlevelse av sanksjoner.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.