Hendelser etter balansedagen

Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet.

Morgenen 24. februar invaderte Russland Ukraina, og det brøt ut krig. Krigen har ført til økt usikkerhet både når det gjelder OBOS’ underliggende virksomhet i form av hvordan situasjonen kan påvirke både boligpriser, energipriser, byggeaktiviteten og leveransekjeder, og også påvirkning på kapitalmarkedene. Det må forventes at økt politisk usikkerhet og konflikt, sanksjoner og finansiell ustabilitet vil påvirke OBOS’ økonomiske resultater og aktivitetsnivå framover. Det er for tidlig å fastslå hvilke langtidsvirkninger krigen i Ukraina kan ha. Styret og administrasjonen følger situasjonen tett, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt ut fra hvordan situasjonen utvikler seg i kjølvannet av Ukraina-krigen. OBOS følger myndighetenes krav til skjerpede rutiner for hvitvasking og etterlevelse av sanksjoner.

Les mer fra årsrapporten