Resultatregnskap konsern

Samleside for resultatregnskapet til OBOS konsern

Les mer fra årsrapporten