Utviklingsteamet i OBOS Eiendom utenfor hovedkontoret til OBOS.

Bli kjent med utviklingsteamet vårt

Gjennom alle våre prosjekter er OBOS involvert i mange deler og faser av folks liv. Her kan du bli bedre kjent med utviklingsteamet vårt.

OBOS Eiendom har 700.000 kvadratmeter med næringsarealer som inneholder blant annet kontorer, kjøpesentre, handelslokaler på bakkeplan, torg, møteplasser og hoteller.

Adrian Finvold

Adrian er utviklingssjef i OBOS Eiendom og leder for utviklingsteamet. Han har bakgrunn som ingeniør fra NTNU og liker å utforske ny teknologi og nye arbeidsmetoder for å se hvordan vi kan utfordre det etablerte. Han er opptatt av god byutvikling og er alltid på jakt etter løsninger som både er lønnsomme for OBOS og som bidrar til «livet mellom husene». På denne måten sikrer han god verdiskapning for medlemmene og brukere av byen.

Harald Gründel

Harald kom til OBOS Eiendom i desember 2021, etter å ha vært utleid som prosjektutvikler til Construction City fra AF Gruppen i tre år. Han er utdannet sivilarkitekt, og har solid erfaring med utvikling av næringseiendom, som prosjekteringsleder og prosjektutvikler hos entreprenør. I OBOS Eiendom jobber Harald i hovedsak med reguleringsplaner, utvikling av næringslokaler og bygulv.

Kjell Bjørke

Kjell er seniorutvikler i utviklingsteamet. Han er utdannet sivilarkitekt i Trondheim og har lang fartstid som reguleringsarkitekt og arealplanlegger for de største eiendomsfirmaene i Oslo, gjennom Hille Melbye Arkitekter. Siden han begynte som eiendomsutvikler i OBOS Eiendom i 2011 har Kjell vært med på utviklingsjobber for blant andre Lambertseter Senter sør, Portalen i Lillestrøm, Turbinveien 2-4, Oslo K i Kværnerbyen, Etterstadgata, Bogerud Torg og Construction City.

Hanne Boge

Hanne har vært ansatt som forretningsutvikler i OBOS Eiendom siden august 2022, og jobber med utvikling av nye og eksisterende eiendommer, verdsettelse og vurdering av forretningsstrategi og lønnsomhet i forbindelse med transaksjoner og utvikling. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har tidligere erfaring som blant annet revisor i BDO AS.

Kristine Glomsaker

Kristine er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NMBU og UC Davis, og har vært i OBOS siden 2017. Hun har erfaring fra hele verdikjeden i eiendomsprosjekter – fra tomtekjøp til utviklingsarbeid, regulering og gjennomføring av byggeprosjekter. Kristine brenner for å skape gode, framtidsrettede bygg som spiller på lag med omgivelsene, og jobber blant annet med utvikling av ulike eiendommer, bygulv og kjøp og salg av eiendom.