Fem menn fra driftsavdelingen hos OBOS Eiendom står foran statuen på Hammersborg Torg.

Dette er gjengen som holder eiendommene i gang

Driftsteamet i OBOS Eiendom består av seks hverdagshelter som sørger for den daglige driften og trivsel ved alle våre eiendommer. Bli bedre kjent med dem her!

– Å styre en stor og komplisert eiendom er en vanskelig jobb som krever mye kompetanse. Derfor har vi en variert og kunnskapsrik gjeng som kan alt fra A til Å innen bygg – enten det er datakompetanse på styringssystemer eller smarte parkeringsløsninger, forteller driftsdirektør Roger Kongerud i OBOS Eiendom.

Han leder et team på seks personer som har ansvaret for drift og trivsel ved både kjøpesentre og kontoreiendommer. Sammen gjør de en stor og viktig jobb for at alle våre leietakere skal trives på arbeidsplassen.

– Vi holder byggene i gang, rett og slett. Hus og eiendommer forvitres etter hvert – ting blir slitt og skader oppstår. Da er vi byggenes bilmekanikere som sørger for å få alt i gang igjen. Vi har ansvar for alt fra å bestille strøm til sanitærutstyr, og for at det skal være rent, pent og trivelig, forteller Kongerud.

Ny renovasjonspartner

Selv om driftsteamet har mye å gjøre, forteller Kongerud at det er høy trivsel, godt samhold og lite fravær i gruppen.

En av deres viktigste oppgaver er å holde vann- og energiforbruket nede, samt å sørge for best mulig sorteringsgrad for avfall.

– Det er jo leietakerne selv som må sortere, men jo bedre vi tilrettelegger for det, desto enklere blir det for kundene å sortere. Avfall er ikke lenger søppel, men gull som kan gjenvinnes til noe annet, forteller Kongerud, og legger til at driftsteamet lenge har jobbet med kildesortering til ombruk.

– Vi ønsker å få ned mengden med restavfall og få bedre sorteringsgrad. Derfor har vi nå inngått en avtale med Ragn Sells om avfallshåndtering, som både blir rimeligere og mer effektiv enn tidligere. Med den nye renovasjonsleverandøren følger også en konsulenttjeneste, med gode rapporter og tall på forbruket vårt. På den måten kan vi fange opp hvis vi gjør noe feil, og bli enda bedre på kildesortering, sier Kongerud.

Dette er driftsteamet i OBOS Eiendom

Roger Kongerud er driftsdirektør. Han er både økonom og anleggsingeniør, og har bakgrunn som byggeteknisk rådgiver. Roger har vært ansatt i OBOS i 24 år, og har ledet driftsteamet med stødig hånd siden 2005. Med sin fagkompetanse fra bygg, deltar han i mange utfordrende saker.

Driftsleder Espen Brodahl kommer fra Securitas og har spesialkompetanse på vekterbransjen og parkering. I tillegg til å fungere som innkjøper, har han også en egen eiendomsportefølje. Espen har ansvar for eiendommene nord i byen, deriblant Sandaker Senter og Haugenstua Torg.

Driftsleder Terje Østgård har bakgrunn som snekker, og 25 års erfaring innen drift. Han har ansvar for Ulven-porteføljen i OBOS Eiendom – en stor og viktig oppgave. Gjennom sin kunnskap om eiendommene er han en ressurs når bygg skal rives og nye boliger skal opp. Han er også en faglig støttespiller innen byggeteknikk for resten av gruppen.

Driftsleder Per Gunnar Gulstuen er ingeniør i styringsteknikk og har vært i OBOS siden begynnelsen av 2000-tallet. Tidligere har han blant annet styrt lyset på Det norske teater. Per Gunnar har ansvar for kjøpesentrene på Holmlia og Oppsal, samt hovedkontoret på Hammersborg.

Driftsleder Vidar Bjerkelund er opprinnelig maler, men har lang fartstid som driftsmedarbeider fra Oslo kretsfengsel. Han har tidligere vært i Kirkens bymisjon, og kom til OBOS Eiendom for fem år siden. Han har hovedansvar for de største kjøpesentrene våre, og Breeam In Use-sertifiseringer.

Driftsleder Snorre Bjørnstad har vært ansatt i OBOS Eiendom i ett år. Han har studert informasjonsteknologi, og har svært god kompetanse innen IT og data i bygg. Han er rådgiver for Construction City og har ansvar for Kværner-porteføljen.