Illustrasjon av nye boliger på Oppsal.

Grønt lys for boliger og barnehage

Kontorbygg fra 60-tallet får nytt liv i ambisiøst gjenbruksprosjekt når OBOS Eiendom legger siste puslebrikke ved Oppsal Senter.

OBOS Eiendom har fått innvilget rammetillatelse for påbygg, bruksendring og rehabilitering av Haakon Tveters vei 88 på Oppsal. Med rammetillatelsen for prosjektet på plass, håper OBOS Eiendom å komme i gang med byggingen i løpet av høsten. Byggetiden er beregnet til omtrent tolv måneder.

– Denne eiendommen er siste puslebrikke i utviklingen av Oppsal med kjøpesenter, handelstorg og boliger. Vi har jobbet med flere alternativer for eiendommen, men har landet på at vi ønsker et bærekraftprosjekt med gjenbruk som hovedtema, forteller Geir Graff-Kallevåg, direktør for utvikling og bygging i OBOS Eiendom.

Gjennom «urban mining» har utbyggerne høstet materialer fra andre bygg som er blitt revet, deriblant på Ulven, og ivaretatt bygningselementer som ellers ville blitt kastet.

– Selv om reguleringen av eiendommene åpner for å rive og bygge nytt, har vi bestemt oss for å beholde mest mulig av bærestruktur, fasade og plater. Dette blir et viktig pilotprosjekt for gjenbruk og sirkulær økonomi for oss i OBOS Eiendom, og målet er å vinne erfaring og se hvordan vi kan gjøre dette i større skala med flere prosjekter etter hvert, sier Graff-Kallevåg.

Planlegger snarlig oppstart

Kontorbygget fra 60-tallet som nå skal transformeres er tiltenkt barnehage i første- og andreetasje, en helseetasje i tredje og to boliger på omtrent 120 kvadratmeter hver i påbygget i fjerdeetasje.

– Vi fyller ut hele fjerdeetasje med disse to boligene, som får heis og hver sin terrasse. Vi tror størrelsen på disse leilighetene vil gjøre dem interessante for både barnefamilier og eldre som flytter fra enebolig til noe mer praktisk, sier Graff-Kallevåg.

Helt siden kommunen sa ja til utbyggingen av Oppsal Senter i 2015, har en ny barnehage vært en del av planene, og etter hvert kan Lillejordet barnehage endelig flytte ut av sine midlertidige paviljonger.

– Det blir fint å få barnehagen over i mer permanente lokaler, samt et servicetilbud med helsetjenester tett på kollektivtrafikk og der folk bor. Områdeutvikling tar tid, spesielt fordi miljø og bærekraft blir stadig viktigere, men vi tror det er vel anvendt tid, sier Graff-Kallevåg.