Foto av to bygningsarbeidere ved byggeplassen til Lambertseter Senter Sør.

Solid ansiktsløft for søndre senter

Siden sensommeren har det vært høy aktivitet på byggeplassen ved Lambertseter Senter Sør. To bygg og et parkeringshus er revet, og straks er byggeaktivitetene i full gang.

– Dette vil bli et fint tilskudd til senteret, som åpner opp mellom det nye og det gamle bygget, og forbedrer forbindelsen mellom nordre og søndre torg, sier prosjektleder Trine Hauglund Overgård i OBOS Nye Hjem.

Når alt står klart vinteren om to år, vil det nye bygget blant annet huse OBOS’ første seniorkonsept, og et utvidet næringstilbud i byggets førsteetasje.

– Her får man alt av butikker og tjenestetilbud tett på, i tillegg til t-banen i umiddelbar nærhet. Over to etasjer med parkeringskjeller kommer en utadrettet førsteetasje med serveringstilbud og en Kiwi-butikk, som mange har savnet. På toppen av dette kommer 61 boliger i et seniorkonsept, med et stort fellesareal på plan to og takterrasse over Kiwi.

Diakonhjemmet Omsorg vil ha en husvert til stede på dag- og kveldstid for å skape trygghet og bidra til aktivisering for beboerne, og som kan bistå med alt fra å ta imot pakker til å vanne blomster i ferier. Målet er at dette skal bli et sted hvor man kan bli boende lenge.

Mer liv mellom husene

Også de eksisterende næringsaktørene på Lambertseter vil få glede av denne bydelsfornyelsen. I tillegg til å åpne opp mellom byggene, skal forbindelsen mellom nordre og søndre torg forbedres.

– Disse skal vi ruste opp med enda mer grønt og bedre tilgjengelighet. Med flere beboere, får vi også flere kunder til butikker og serveringssteder i området, og enda mer liv mellom husene, sier Overgård.

Ivaretar naboene under byggeprosessen

For å ivareta naboene under byggeprosessen, er det montert både rystelsesmålere og støymålere på omkringliggende bygg. Det sendes også ut infobrev til naboer og leietakere når det er noe nytt å melde. Foreløpig foregår mesteparten av byggeaktivitetene under bakken, hvor det etableres energibrønner med bergvarme fra bakken og rundt hele byggegropen.

– Dette prosjektet er et ledd i vår generelle opprustning av Lambertseter og et solid ansiktsløft for søndre senter. Byggene hadde behov for en stor totalrenovering, og vi så da muligheten for å utnytte tomten bedre og kombinere et seniorkonsept med nærheten til et rikt helse- og handelstilbud, sier Geir A. Fredriksen, avdelingsleder for bygging i OBOS Eiendom.

De første seniorboligene er allerede lagt ut for salg, og hele prosjektet er forventet å stå ferdig vinteren 2024/2025.