En droneoperatør står på taket til en av nabobygningene til Hammersborg Torg og scanner bygget med drone.

Tilrettelegger for framtida på Hammersborg Torg

I 2025 flytter OBOS fra kontorlokalene på Hammersborg Torg, til Construction City på Ulven. Når arealene blir ledige, får vi det handlingsrommet vi trenger til å gjøre en oppgradering som er i tråd med våre miljømål.

Den opprinnelige planen for høyblokka og lavblokka på Hammersborg Torg, var at kun skjelettet skulle stå igjen, før alt skulle bygges opp igjen. Men i et miljøperspektiv, og i dagens utfordrende marked, begynte vi å tenke nytt. Hva kunne vi gjøre som innebar å ta vare på mest mulig av det vi hadde, og hvordan kunne vi jobbe på en ny og smartere måte?

Resultatet har blitt en virtuell modell av eiendommen, samt en omfattende kartlegging av eksisterende materialer, komponenter og produkter, utført av Veidekke Sirkulær AS. Ved hjelp av 3D-skanning og kartlegging av eksisterende bygningsmasse og materialer, er vi bedre rustet til å møte miljøkrav fra leietakere, myndigheter og finansinstitusjoner.

Gjenbruk av materialer

– Det er 23.000 kvadratmeter som gjennom årene er pusset opp i ulik grad, og arbeidene er varierende dokumentert. Når fokuset nå flyttet seg fra totalrehabilitering til hvordan vi kunne utnytte så mye som mulig av det gamle, ble det viktig å få oversikt – både over dokumentasjonen, men også over arealer, materialer og komponenter.

Dette sier Martine Linnestad som er prosjektleder i OBOS Eiendom, og har ledet prosjektet med skanning og kartlegging på Hammersborg Torg. Flere selskaper jobber nå aktivt for at gjenbruk skal bli det naturlige førstevalget, ved at tilgjengelige materialer systematiseres og tilgjengeliggjøres gjennom en plattform. På den måten får bransjen full oversikt når de ulike materialene vil være tilgjengelige på markedet. Et eksempel på en slik organisasjon er Sirkulær Ressurssentral, hvor OBOS er strategisk samarbeidspartner.

Foto av Martine Linnestad.

Det er imidlertid knyttet en del krav til byggematerialer. I et møterom er det for eksempel strenge regler når det kommer til lydisolering. Ser vi dokumentasjonen i sammenheng med materialene, betyr det at vi kan være trygge på at de tilfredsstiller kravene, og kan gjenbrukes – både av oss og av andre. Uten dokumentasjon kan man i praksis gjenbruke gamle materialer internt, men ifølge Linnestad er dette er risikabelt:

– Du kan se på et produkt og tenke at det fint kan gjenbrukes, men du får ikke testet om det er innenfor kravene før etterpå.

Dokumentasjon og virtuelle modeller

For å lykkes med prosjektet, og kunne bidra til sirkularitet i bransjen, har det derfor vært avgjørende å finne, og få oversikt over dokumentasjon vi har. Den AI-baserte dokumentplattformen Findable, har samlet dokumentasjonen, strukturert den og gjort den søkbar. Den fysiske skanningen av arealene er det Senseloop som har stått for. Ved hjelp av drone og bærbar 3D-laserskanner, har de laget en virtuell modell av alle arealer. Modellen brukes allerede aktivt til virtuelle befaringer – og av driftsavdelingen.

En medarbeider fra Senseloop scanner innvendig bygningsmasse på Hammersborg Torg.

– Både rådgiverne våre og utleieavdelingen bruker modellen aktivt, og sparer mye tid på å kunne foreta befaringer virtuelt. Dette sparer igjen tid for mulige leietakere, og det blir lavere terskel for å være med på en befaring. Som en positiv bieffekt har også driftsavdelingen vår hatt god nytte av modellen, når de får spørsmål eller skal sjekke status på ting.

Modellen er med andre ord allerede et nyttig verktøy, som blir enda viktigere når vi begynner med tilpasning for nye leietakere med detaljering og konkrete løsninger.