Hopp til innhold

Forplikter seg til grønne boligbygg

Sammen med Stor-Oslo Eiendom, Veidekke og Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har OBOS vært med å utforme ti tiltak for boligutviklere. Tiltakene er ment å bidra til et grønt og bærekraftig samfunn.

Publisert:
onsdag 13. desember 2017

De nye strakstiltakene for boligbygg inkluderer blant annet å innføre miljøledelse og miljømål tidlig i boligprosjekter for å definere prosjektets bærekrafts-ambisjon. I tillegg må det etterspørres innovasjon og utnytte takflater der det er mulig. De ti strakstiltakene er utformet for å bli tatt i bruk av en samlet eiendomsbransje.

10 grep for et bærekraftig samfunn

Onsdag 13. desember signerte konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, på strakstiltakene. Dette forplikter OBOS til å følge tiltakene og bygge miljøvennlige boliger.

 I OBOS har vi besluttet å løfte miljøkvalitetene i samtlige boligprosjekter slik at alt vi leverer fremover skal ligge minst ett skritt foran myndighetskrav. Som spydspisser i denne satsingen har vi FutureBuilt på Manglerud og Fornebu. På sistnevnte planlegger vi et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus. I tillegg er vi i gang med å utvikle en helt ny, grønn bydel på Ulven. Vi vil bidra til å synliggjøre miljøengasjementet ved å forplikte oss til de ti strakstiltakene innen bærekraftige boligbygg, sier Siraj.

OBOS Nye hjem, Stor-Oslo Eiendom og Veidekke Eiendom har alle vært aktive i utviklingen av tiltakene, og er de tre første som forplikter seg til dem. 

Inspirere til bærekraftighet

Strakstiltakene er en anbefaling til norske boligutviklere om hvilke valg de bør ta på lang og kort sikt for å bidra til et bærekraftig samfunn. Anbefalingene gis av organisasjonene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

– Strakstiltakene er basert på Eiendomssektorens veikart mot 2050 som vi lanserte i vår, men måtte tilpasses boligutviklere som bygger for salg og ikke forvaltning av byggene. Flere av tiltakene er like de som ble lansert tidligere i år, men nå inkluderes også tiltak rettet mot beboerne. Blant annet går det ene tiltaket ut på å utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere. Andre tiltak handler om å vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene, samt vurdere hvordan bygget kan inspirere beboerne til å leve bærekraftig, sier Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

– De senere årene har vi særlig i de største byene i Norge sett en rivende utvikling av miljøbygg i verdensklasse. Dette har vært drevet verken av etterspørselssiden eller av forskriftskrav, men av ambisiøse og fremtidsrettede eiendomsutviklere. På boligsiden har vi inntil nå ikke sett den samme utviklingen. Når de mest ambisiøse boligutviklerne tidligere i år har bedt oss om å utvikle strakstiltak tilpasset boligutvikling slik at de også kan slutte seg til «Eiendomssektorens veikart mot 2050», er vi i ferd med å ta et nytt og meget viktig skritt på vei mot nullutslippssamfunnet. Som kjent er det langt flere kvadratmeter bolig her i landet enn det er yrkesbygg. Det er grunn til å uttrykke glede og optimisme, sier Thor Olaf Askjer, adm.dir. i Norsk Eiendom. 

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.