Hopp til innhold

Gir én million for beste miljøtiltak

OBOS-prisen skal fra neste år gå til det boligselskapet som har gjort mest for miljøet.

Publisert:
onsdag 11. desember 2019

I 30 år har OBOS delt ut pris for beste rehabilitering i et boligselskap. Fra neste år endres kriteriene for OBOS-prisen til å handle om bærekraft, og premien økes fra 200.000 kroner til én million. Vinneren av «OBOS Bærekraftpris» blir det boligselskapet som har gjennomført det største miljøløftet.

 

– Det haster med å gjøre tiltak for å nå målene i Paris-avtalen, og OBOS ønsker å øke innsatsen for å gjøre eksisterende bebyggelse mer bærekraftig. Den nye OBOS-prisen blir ett av mange tiltak for å påvirke i positiv retning. Dagens bebyggelse vil trolig utgjøre 80 prosent av bygningsmassen i 2050, og til sammen kan boligselskapene utgjøre en betydelig forskjell hvis mange bidrar med små og store tiltak, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

 

Hun er spent på hvor mange kandidater det blir det første året, men tror at vi fremover vil se stadig flere boligselskap som investerer betydelige midler i miljøtiltak.

 

– Mye kan gjøres for å redusere energibruken til drift. Og ved rehabilitering kan man velge de mest energieffektive og holdbare løsningene – selv om det kanskje blir en ekstrakostnad. Det handler om å redusere energibruken og sikre byggene for fremtiden, som å lage gode løsninger for håndtering av overvann.

Kriterier

Kandidater til OBOS-prisen må vise til en betydelig forbedring på ett eller flere av følgende områder:

-          Redusert energiforbruk

-          Redusert CO2-avtrykk

-          Grønn mobilitet

-          Redusert klimarisiko

-          Redusert vannforbruk

-          Sirkulærøkonomi

-          Tilrettelegging for bedre arealbruk og økologi

-          Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering

-          Redusert forurensning

 

– Vinneren blir kåret etter en totalvurdering, og energireduserende tiltak vil bli særlig vektlagt. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid, sier Birgitte Molstad.

 

Søknadsfristen er 2. mars. Mer info om kriteriene og søknadsskjema ligger på obos.no/obos-prisen.

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.