Hopp til innhold

Gir én million for beste miljøtiltak

OBOS-prisen skal fra neste år gå til det boligselskapet som har gjort mest for miljøet.

Publisert:
onsdag 11. desember 2019

I 30 år har OBOS delt ut pris for beste rehabilitering i et boligselskap. Fra neste år endres kriteriene for OBOS-prisen til å handle om bærekraft, og premien økes fra 200.000 kroner til én million. Vinneren av «OBOS Bærekraftpris» blir det boligselskapet som har gjennomført det største miljøløftet.

 

– Det haster med å gjøre tiltak for å nå målene i Paris-avtalen, og OBOS ønsker å øke innsatsen for å gjøre eksisterende bebyggelse mer bærekraftig. Den nye OBOS-prisen blir ett av mange tiltak for å påvirke i positiv retning. Dagens bebyggelse vil trolig utgjøre 80 prosent av bygningsmassen i 2050, og til sammen kan boligselskapene utgjøre en betydelig forskjell hvis mange bidrar med små og store tiltak, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

 

Hun er spent på hvor mange kandidater det blir det første året, men tror at vi fremover vil se stadig flere boligselskap som investerer betydelige midler i miljøtiltak.

 

– Mye kan gjøres for å redusere energibruken til drift. Og ved rehabilitering kan man velge de mest energieffektive og holdbare løsningene – selv om det kanskje blir en ekstrakostnad. Det handler om å redusere energibruken og sikre byggene for fremtiden, som å lage gode løsninger for håndtering av overvann.

Kriterier

Kandidater til OBOS-prisen må vise til en betydelig forbedring på ett eller flere av følgende områder:

-          Redusert energiforbruk

-          Redusert CO2-avtrykk

-          Grønn mobilitet

-          Redusert klimarisiko

-          Redusert vannforbruk

-          Sirkulærøkonomi

-          Tilrettelegging for bedre arealbruk og økologi

-          Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering

-          Redusert forurensning

 

– Vinneren blir kåret etter en totalvurdering, og energireduserende tiltak vil bli særlig vektlagt. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid, sier Birgitte Molstad.

 

Søknadsfristen er 2. mars. Mer info om kriteriene og søknadsskjema ligger på obos.no/obos-prisen.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.