Hopp til innhold

Rekordresultat og solid egenkapital

Resultat før skatt for 2018 endte på 2 928 millioner kroner, en økning på 285 millioner kroner fra 2017. Flere ferdigstilte boliger er driveren bak resultatveksten.

Publisert:
onsdag 20. februar 2019

Det gode resultatet, sammen med vekst i verdien av konsernets tomteportefølje, gjør at den verdijusterte egenkapitalen er 40 614 millioner kroner. Bokført egenkapital er 22 531 millioner kroner.

- Resultatet gir OBOS et solid handlingsrom for videre vekst og nye investeringer i boliger og andre tjenester til medlemmene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Boligutvikling og boligmarkedet

OBOS-konsernet har lagt bak seg et godt salgsår for nye boliger, tross et krevende svensk boligmarked. Korrigert for samarbeidspartneres eierandeler, solgte OBOS-konsernet 2 805 boliger til en samlet salgsverdi på 10 470 millioner kroner. Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1 510 millioner kroner mot 1 421 millioner kroner i fjor. 1 269 millioner kroner av resultatet er generert i den norske virksomheten og 240 millioner kroner i Sverige.   

- Det solide resultatet innenfor boligutvikling gjør oss i stand til å investere for framtiden. OBOS har et høyt investeringsnivå innenfor boligutvikling, og har i 2018 skaffet seg tomter for til sammen 4 600 boliger med en samlet investeringsramme på 1,8 milliarder kroner i 2018, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Solid drift i samtlige virksomhetsområder

OBOS’ øvrige virksomhet innenfor bank, næringseiendom, boligforvaltning og aksjeinvesteringer viste solide resultater. Driften er preget av et sterkt fokus på digitalisering, effektivisering og økt kundeorientering. Arbeidet vil fortsette inn i 2019 med spesielt fokus på bærekraft og ekspansjon inn i det svenske markedet.

 Aksjeinvestering som verdiskaper

OBOS har gjennom flere år vært en strategisk eier i Veidekke og AF Gruppen, og er største eier i begge selskapene. Høsten 2018 gikk OBOS også inn som største eier i den ledende, nordiske boligutvikleren JM AB. Resultateffekten av investeringen i JM var ved årets slutt 144 millioner kroner.

- Dette har skapt store verdier for OBOS, som er reinvestert i øvrig virksomhet, primært boligutvikling, sier Siraj. 

Rekordantall medlemmer

Ved utgangen av året hadde OBOS 454 442 betalende medlemmer, en økning på 18 906 medlemmer fra 2017. Innen få år vil hver tiende nordmann være medlem av OBOS.

– Ved å opprettholde en sterk medlemsvekst viser vi at OBOS fortsatt evner å skape merverdi for medlemmene, samtidig som vi skaper gode økonomiske resultater, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Les fjerdekvartalsrapporten her 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.