Hopp til innhold

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer.

Publisert:
onsdag 15. august 2018

Last ned halvårsrapporten

Et positivt boligmarked i Norge, mer krevende i Sverige.

OBOS-konsernet solgte i første halvår til sammen 1 689 boliger til en samlet salgsverdi på 6 321 millioner kroner. Salgene var fordelt med 58 prosent i Norge og 42 prosent i Sverige. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 1 536 boliger til en salgsverdi på 5 490 millioner kroner. Salgsgraden i pågående prosjekter er 74 prosent.

OBOS-konsernet igangsatte i første halvår tilsammen 1 400 boliger og ferdigstilte 2 247 boliger. Konsernet har nå til sammen 5 758 boliger under produksjon alene eller sammen med andre, noe som bidrar til betydelig verdiskapning fremover.

– Vi forventer et stabilt godt marked for nye boliger i Norge utover i 2018, men den kraftige prisveksten vi har sett i bruktmarkedet, spesielt i Oslo, tror vi vil avta som følge av forventninger om økte renter og ferdigstillelse av mange nye boliger fra høsten 2018 og utover i 2019, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Det svenske boligmarkedet er per i dag preget av et stort tilbud av nye boliger i flere byer, et litt avventende bruktboligmarked, samt at de nye amortiseringsreglene først og fremst har fått effekt for lavinntektsgrupper.

– Vi forventer derfor at det vil ta noe tid før markedet normaliserer seg, men både befolkningsvekst og sterk økonomisk utvikling tilsier en god etterspørsel etter nye boliger til rett pris også fremover, sier konsernsjef Siraj.

Utlånsvekst i OBOS-banken

OBOS-banken har vist en solid utlånsvekst i første halvår med en vekst på 10,2 prosent.

– Regjeringens endringer i boliglånsforskriften som innebærer mulig innregning av skattefrie inntekter fra blant annet utleie og barnetrygd styrker vår mulighet til å bli en enda bedre boligbank for våre kunder og medlemmer, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Solid økonomisk fundament

OBOS har foretatt grundig gjennomgang av konsernets verdijusterte egenkapital. Gjennomgangen er gjort ved ekstern verdsettelse av boligtomter for utvikling og av virksomhetsområder som tidligere ikke har vært inkludert. Dette har gitt et solid løft i konsernets verdijusterte egenkapital, og bidrar til en mer transparent og balansert fremstilling av selskapets økonomiske fundament. Ved utgangen av første halvår er den verdijusterte egenkapitalen til konsernet nesten 38 milliarder kroner.

– OBOS står godt rustet både økonomisk og organisasjonsmessig til å oppfylle sin visjon om å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.