Hopp til innholdet

Elektronisk handelsformat (EHF)

Elektroniske fakturaer (EHF) er den mest ressurseffektive og raske måten å sende og motta elektroniske fakturaer på. Det er også den foretrukne måten å sende fakturaer på generelt.

Fordeler ved bruk av EHF faktura er:

  • Direkte til mottaker. Faktura som EHF sendes direkte fra leverandør til mottakers fakturahåndterings- og økonomisystem. Det sikrer at fakturaen kommer raskt frem til rette mottager.
  • Færre feil. Faktura som EHF leses automatisk og gir raskere og oppdaterte regnskapstall samt reduserer risikoen for feil.
  • Vi sparer miljøet ved å sende elektronisk i stedefor papir

Flere økonomisystemer kan lage, sende og motta faktura som EHF. Undersøk gjerne hvordan ditt system kan sende faktura som EHF.

ELMA:

Fakturaer som sendes som EHF bruker selskapets organisasjonsnummer.

Via Difi sine fagsider kan du søke i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) om et selskap er registrert og dermed kan motta faktura som EHF: https://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma#query=&page=1(Lenke ut)

Merk! For å tilfredsstille kravene i bokføringsforskriftens § 5.1.1 om angivelse av partene, må alle fakturaer merkes med korrekt selskap. Fakturaen må stiles til det selskapet som skal betale den. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navnet på forretningsfører.

Fakturaadresse

En faktura skal, uansett format, være stilet korrekt.

Til OBOS BBL
OBOS BBL v/ mottaker eller avdeling
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Til datterselskap av OBOS BBL
[Datterselskapets navn] v/ mottaker eller avdeling
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Til boligselskaper
Selskapsnummer Selskapsnavn
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Fakturaavdelingen på e-post: fakturaavdelingen@obos.no med emne «EHF» dersom dere trenger en oversikt over de selskap hos OBOS som dere er leverandører til eller har andre spørsmål vedrørende EHF.

Har dere ikke anledning til å sende faktura elektronisk, ber vi om at dere tar kontakt for å se på alternativ løsning. Papirfakturaer er uønsket.