Foto av en ung gutt som snakker til voksen mann og smiler.

Mulighetsrommet

Med OBOS Deleie er det ikke lenger umulig å få plass i boligmarkedet.

Boligprisene har blitt så høye at det er umulig for mange med en helt vanlig lønn å kjøpe en helt vanlig leilighet i byen. Hittil har det vært vanskelig å kjøpe bolig uten å arve masse penger, uten å vinne i Lotto eller uten å få hjelp fra foreldre. 

Det gjør vi noe med. Vi tilbyr OBOS Deleie i alle nye borettslag vi bygger, slik at mange flere får en fot innenfor og kan eie sin egen bolig. Med OBOS Deleie kan du kjøpe halve boligen, eller mer, og bo i hele.

Illustrasjon av nøkkelknippe

Interessert i å utforske mulighetene?

Nå er det mulig å finne din plass i boligmarkedet, selv med en vanlig lønn. Med OBOS Deleie blir mulighetene større – du kan kjøpe en halv bolig, eller mer, og leie resten av OBOS.