Overføre eller bytte medlemskap

Medlemskap i OBOS kan overføres til, eller byttes med familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i?

Velg overføringsskjema

Les dette før du starter

Hva er forskjellen på å overføre og å bytte medlemskap?

Ved bytte av medlemskap så bytter du ansiennitet med noen som er i slekt med deg. Ved overføring av medlemskap så gir du bort medlemskapet ditt til noen du er i slekt med.

Kan jeg overføre eller bytte bort all ansienniteten min?

Den som overtar medlemskapet kan ikke få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Hvem kan du overføre medlemskapet til?

Overføring av medlemskap kan gjøres til nære familiemedlemmer. Nær familie betyr:

  • giverens barn, barnebarn, søsken, foreldre og besteforeldre
  • giverens ektefelle og ektefelles barn, barnebarn, foreldre og besteforeldre
  • giverens samboer, gitt at man kan dokumentere felles husstand de siste to årene

Vil du overføre til et familiemedlem som ikke er nevnt?

Dette kan løses ved to overføringer. Første overføring går til en av de ovennevnte mottakerne som vil fungere som et mellomledd. Deretter kan denne personen overføre medlemskapet videre.

Hva hvis jeg eier en OBOS-bolig gjennom medlemskapet mitt?

Dersom medlemskapet er knyttet til en OBOS-bolig, kan det kun overføres sammen med boligen.

Hvorfor trenger jeg vitner?

Vitner er nødvendig for å bekrefte slektskapet mellom deg og den du bytter medlemskap med eller overfører medlemskapet til.

Har du ikke vitner som kan bekrefte slektskap?

Da må du bekrefte slektskapet på en annen måte. Fyll ut skjema og velg «Jeg har ikke vitner». Send en e-post til Medlemsservice med annen dokumentasjon på slektskapet, som for eksempel vigselsattest eller fødselsattest.

Kan medlemskap byttes eller overføres med en person under 18 år?

Da må foreldre/foresatte signere på vegne av vedkommende.

Kan mottakeren bruke ansienniteten min til forkjøpsrett med en gang?

Overføringen eller byttet må være i orden før du kan melde forkjøpsrett. I praksis betyr det at vi må ha mottatt skjema for overføring senest kl. 14.00 den dagen meldefristen utløper.