Bilde av Kabelgata og Ulven sett ovenfra.
Byutvikling

Hovinbyen reiser seg

I den nye bydelen Hovinbyen er målet at du både kan bo, jobbe og leve livet med ti minutters avstand til alt du trenger.

På Ulven er transformasjonen fra industri til et grønt og trivelig område i full gang, og det summer både i gater og blomsterbed.

– Ulven er en liten by i byen. Det som skiller Ulven fra andre nye boligprosjekter, er at bolig og næring blir så tett vevet sammen. Her kan du både bo, jobbe og leve uten stress og mas, sier Benedicte Wien.

Wien er prosjektselger i OBOS, og sitter for øyeblikket på nærkontoret til OBOS på Ulven og skuer utover det nye nabolaget.

– Med byggingen av næringsklyngen «Construction city» blir Ulven et kraftsenter for bygg- og anleggsbransjen, med over 4500 arbeidsplasser.

– Hvis du tenker deg at Aker brygge er Norges finanssentrum, så vil bygg og anleggsbransjens kraftsenter være her på Ulven. Det kommer til å summe i gatene her!

Grønt og familievennlig

Ulven er en del av den nye bydelen Hovinbyen. Hovinbyen er ett av Europas største byutviklingsprosjekter og området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Dette området skal transformeres fullstendig. Målet er å koble indre by og Groruddalen sammen, og ambisjonen er å tiltrekke 80.000 nye innbyggere og skape 100.000 nye arbeidsplasser innen 2040.

Det er allerede mange eksempler på industriområder som er forvandlet til vellykkede og attraktive boligområder, som Ensjø og Løren. I Hovinbyen er det Økern, Haraldrud og Ulven som blir motorer i utviklingen av et helt nytt innovasjonsdistrikt som er kalt Hovinbyen Sirkulære Oslo. På Ulven er transformasjonen i full gang. Husene har reist seg, og det samme har planter og trær, det har kommet torg og miljøgater, kaféer og butikker, og det blir mye mer.

– Ulven er et veldig attraktivt område med mye nyvinning. Mange av de som kjøper leilighet her, setter pris på å flytte til et nytt område der det skjer mye og der man selv blir en del av utviklingen, forteller Wien.

– Her er det allerede kafé, apotek, dagligvarebutikk, frisør, klesbutikk og gjenbruksbutikk. Det bygges også en ny barnehage og det planlegges for flere, pluss en ny barneskole.

På Ulven har du alt du trenger innen rekkevidde, og flytter du hit kan du kan selv bli en del av utiklingen, forteller prosjektselger Benedicte Wien.

At Ulven er populært blant barnefamilier og par i etableringsfasen, er ikke så rart. Mange ønsker å bo slik at hverdagen ikke blir et eneste hektisk jag for å komme fra ett sted til et annet. Her er det fritidsaktiviteter og haller for turn, ishockey og tennis et steinkast unna, bussen stopper rett ved og det samme gjør T-banen på Økern. Det er faktisk like langt fra Rådhuset til Ulven som til Majorstua.

Alle boligprosjektene på Ulven har dessuten store, grønne gårdsrom for både lek, aktivitet og avslapning. På Ulven er det også lagt en helhetlig fargestrategi, og fargepaletten er både rik og gjennomtenkt.

– Gårdsrommene på Ulven fungerer veldig bra, og det er lagt til rette for et sosialt nabofellesskap. Uteområdene har blitt romslige og grønne og de blir flittig brukt av både beboere og besøkende. Det finnes både parsellhager og takterrasser for dyrking her, og det kommer også en stor park. Du har rett og slett du trenger innen rekkevidde, forteller hun.

Les også: På Ulven i Oslo har fargene flyttet inn

Fargepaletten for framtidige bygg og fasader på Ulven er fortsatt i støpesjeen, men det skal arbeides bevisst med farger i hele området slik at alt harmonerer. Foto: Pernille Münster.
Fargestrategien på Ulven er et samarbeid mellom LPO-arkitekter og Mette L'orange, som er hyret inn som fargekonsulent for OBOS på prosjektet. Foto: Pernille Münster.
Oppsøker du Ulven til fots er det mye å se og oppdage, som de fargerike gårdsrommene mellom husene. Foto: Anne Valeur.

En god investering

Innen moderne byutvikling snakkes det om 10-minuttersbyen. Med 10 minutters gangavstand til jobb, skole og kulturtilbud, vil hverdagens gjøremål befinne seg innenfor en liten radius. Gunstig for utbyggere, gunstig for virksomheter, gunstig for innbyggerne og gunstig for klima og miljø. Sistnevnte er spesielt viktig for Elin Schjenken Halvorsen. Hun sitter i kontorfellesskapet «Collektivet» på Ulven og er daglig leder for Hovinbyen Sirkulære Oslo. Hovinbyen Sirkulære Oslo er et offentlig-privat samarbeid som skal drive fram ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi – særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring.

– Hovinbyen skal totalt gi plass til mer enn 80.000 nye innbyggere og 100.000 nye arbeidsplasser. Og helt sentralt står tanken om å skape en ny, moderne og grønn bydel, sier Schjenken Halvorsen.

– Å kjøpe bolig i et område i vekst, kan vise seg å være en svært god investering, spesielt når området fortsatt er under transformasjon og prisene ikke er så høye som de kommer til å bli.

Ådne Sekkelseten er direktør for Kloden teater. Han ønsker at teateret skal være et møtested hvor folk ønsker å være – ikke bare for å se forestillinger. Foto: Hampus Lundgren.

Det sies at den som venter på noe godt, ikke venter forgjeves, men det er viktig at det skjer noe i området også når stedet er under utvikling. Det popper stadig opp nye boliger, spisesteder og aktiviteter i Hovinbyen. Økern sentrum er i ferd med å bli selve hjertet i Hovinbyen, og Kabelgata blir hovedgata. På Økernsenteret har det blitt et miljø for kunst og kultur, og i Kabelgata er Kloden teater populært blant barn og unge.

Vinslottet på Hasle, et ikonisk bygg og landemerke som tidligere huset Vinmonopolets tapperi, er bygget om og fylt med butikker, spisesteder og liv. Økern bad er dessuten et prakteksempel på hvordan midlertidighet og sirkularitet kan ses i sammenheng. Det gleder Elin Schjenken Halvorsen å være med på utviklingen.

Les også: Det nyfødte nabolaget på Ulven

Midlertidige muligheter

– Å få være med å påvirke et område hvor folk skal leve livene sine, og se at hvert enkelt sted vokser fram, se at nye miljøer og kultur bygges, er givende og meningsfylt. Vi skal bli et verdensledende innovasjonsdistrikt der mennesker kan bo, jobbe, utdanne seg og ha aktivitets- og kulturtilbud, og nå har vi nettopp startet arbeidet med Mulighetsstudien, sier Schjenken Halvorsen.

– Studien skal gi svar på hvordan man skal skape sirkulær, grønn næring og et attraktivt byliv side om side i det som er ett av Europas største byutviklingsprosjekter. Vi skal se på mulighetene som ligger i den videre utviklingen av innovasjonsdistriktet og stegene som må til for å lykkes med satsningen. Sluttproduktet vil danne grunnlaget for det videre utviklingsarbeidet.

Ulven var tidligere et industriområde, og utbyggingen er en fullstendig transformasjon fra lager og industri til et levende nabolag. Foto: Anne Valeur.
På Ulven er det lagt til rette for et sosialt nabofellesskap. Menneskene må lokkes ut, det skal ikke være sånn at Ulven er et sted man bare bor, sier nabolagsverten på Ulven. Foto: Hampus Lundgren.
Alle boligprosjektene på Ulven har store, grønne gårdsrom, og i tillegg er Ulven park et åpent område for både lek, aktivitet og avslapping.

Liv og røre

Tilbake på Ulven er det liv og røre på torget, og mer skal det bli. Et stort antall arbeidsplasser betyr nemlig et mylder av mennesker som skal til og fra kontoret hver dag. De skal ha steder å spise lunsj, trene, og steder å møte kollegaene etter jobb. Det kommer blant annet beboerne til gode. Men når både infrastrukturen og husene er på plass, gjenstår det viktigste: Å skape et levende nabolag.

– Construction city vil bidra til å skape liv og aktivitet mellom husene, summing i gatene og bevegelse på bygulvet. Å knytte bygulv og beboere sammen og skape levende nabolag er vel så viktig når et boligprosjekt er under transformasjon som når det står ferdig. Det er derfor ansatt en nabolagsvert som har som jobb å skape liv mellom husene og et levende nabolag, forteller Wien.

På Ulven dro nabolagsverten blant annet i gang julekalender i desember, med alt fra julefilmvisning til konsert og verksted for barn i kunstnerboligen på Ulven. Nabolagshuset blir også mye brukt. Huset har plass til rundt 50 mennesker og her blir det arrangert både babysang, quizkvelder og jazzkonserter.

Som nabolagsverten selv sier: «Menneskene må lokkes ut, det skal ikke være sånn at Ulven er et sted man bare bor». Det skjer altså mye i Hovinbyen allerede, og utviklingen har knapt begynt.

Se hva vi bygger og selger på Ulven