Foto av hovedhuset på Mortensrud Gård på sommeren.
Byutvikling

Transformasjonen på Oslo Sør

Like viktig som å bygge boliger, er det å skape liv, aktivitet og et engasjert nabolag. Aller best blir byutviklingen når innbyggerne får mulighet til å gi innspill og råd, slik som på Mortensrud og Rosenholm.

OBOS har en lang liste med prosjekter under utvikling og erfarer stadig at byutvikling blir best når innbyggerne får delta i medvirkningsprosessen.

– Som en stor aktør i bransjen har vi i OBOS et særlig samfunnsansvar, og vi ønsker å skape rammer også for livet mellom husene. Ved å engasjere oss i utviklingen av lokalsamfunn, kan vi også være med på å løse sosiale og miljømessige utfordringer, fremme inkludering og bidra til å øke livskvaliteten for beboerne, sier Kent Olav Nordby.

Han er daglig leder for OBOS Samfunnsarena som har som mål å skape de gode møteplassene i nabolagene som OBOS utvikler. For byutvikling er mye mer enn bare bygninger. Det handler om å skape gode rammer for menneskene som bor der.

OBOS bygger over hele byen og det er et stort mangfold i boligprosjektene i Oslo Sør. Det har vært omfattende medvirkningsprosesser her og vil også være det framover. Samfunnsarenaen skal være et verktøy for å kunne tilby mer utover boligbygging, og skape flere muligheter for å styrke nabolagene.

I årene framover skal OBOS Samfunnarena investere i, bygge, og forvalte mange nabolagshus og aktivitetsarenaer som skal gagne lokalbefolkningen. Som det første prosjektet i OBOS Samfunnsarena, er Mortensrud Gård en spennende mulighet for å oppfylle dette formålet.

– Ved å engasjere oss i utviklingen av lokalsamfunn, kan vi også være med på å løse sosiale og miljømessige utfordringer, fremme inkludering og bidra til å øke livskvaliteten, sier Nordby.

Fokus på Oslo Sør

Det skal skje stor utvikling på Mortensrud i årene som kommer. OBOS skal bygge rundt 1000 leiligheter og rekkehus i de to prosjektene Stenbråtveien og Felt 16, mens Oslo kommune har store planer gjennom Mortensrudprosjektet.

– Mortensrudprosjektet skal, gjennom bærekraftig byutvikling, bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Det skal, blant annet, bygges ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, og sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidstilbud.

– Vi ønsker å bidra til løftet av Mortensrud gjennom å skape stabile og gode bomiljøer, men også supplere kommunes arbeid med å skape flere møteplasser.

– Mortensrud Gård skal bli en arena for fellesskap, hvor det vil bli lagt til rette for innendørs aktiviteter og rom for lokale initiativer. Vi håper at gården vil bli en arena for egen-organisert aktivitet og en møteplass for utfoldelse på tvers av generasjoner, sier Nordby.

Se hva som kommer på Mortensrud

– Vi er inspirert av Fellesverket Røde Kors som holder til på Mortensrud Gård i dag, et tilbud vi ønsker å videreføre og utvikle med flere aktører, sier Nordby.
I 20 år har Fellesverket Røde Kors arbeidet for at ungdom skal ha et sted på Mortensrud hvor de blir møtt, sett og hørt av trygge voksne. I juni feiret ungdommen med hagefest på Mortensrud Gård.
Det var god stemning da Fellesverket Mortensrud feiret 20-årsjubileum på Mortensrud Gård i juni. Jubileet ble feiret med hagefest, mat og underholdning.

Mulighetenes Mortensrud

Det er blitt gjennomført en bred sosiokulturell stedsanalyse og åpen dag på Mortensrud Gård. I tillegg har OBOS vært til stede på Mortensrudfestivalen og på jubileumsfesten til Fellesverket Mortensrud som ble holdt i hagen på Mortensrud Gård i juni.

Gjennom medvirkningen til prosjektene, har lokalsamfunnet gitt verdifulle tilbakemeldinger og innspill. Dette har bidratt til å skape en større forståelse for de lokale forholdene og hvordan OBOS kan bidra til en positiv utvikling gjennom de nye boligprosjektene, og å se på mulighetene for andre tilbud.

– OBOS har justert planene basert på innspill om blant annet utforming av uterom, tilrettelegging for aktiviteter og infrastruktur. Blant de viktigste funnene vi har fått fra analysene og medvirkningen, er mangel på lokale møteplasser og sosial infrastruktur, og synliggjøring av de eksisterende tilbudene. Det var dette som fikk oss til å se på totaliteten på Mortensrud om hvordan man skal tilby nye bomiljøer og bidra til flere møteplasser.

Nye nabolag på Rosenholm

OBOS har i mange år satset på boligbygging sør i Oslo, og utviklingen av Mortensrud er bare ett av flere store byutviklingsprosjekter i området.

I de kommende årene vil det bli utviklet et urbant og levende nabolag med opp mot 2000 boliger, arbeidsplasser, kafeer og butikker på Rosenholm. Det nye byutviklingsområdet ligger rett ved Rosenholm stasjon, en kort togtur fra Oslo S. I en spørreundersøkelse blant OBOS-medlemmer i Oslo Sør, har prosjektleder Mario Vahos i OBOS fått mange innspill til utviklingen.

– Vi er i kontakt med nøkkelpersoner i nabolaget for å få i gang en god samtale om hvordan vi sammen kan utvikle Rosenholm til å bli et attraktiv og grønt nabolag.

– Nøkkelen til suksess, er å få til gode og åpne samarbeidsprosesser – ikke minst med tanke på Oslo kommune og nabolaget.

For å finne svar på hvordan Rosenholm kan bli, inviterte OBOS tidligere i år arkitektteam fra Asplan Viak/ Dyrvik Arkitekter, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Norconsult og Rodeo arkitekter. Oppdraget var å utarbeide visjoner og helhetlige planer for nye Rosenholm. Intensjonen med parallelloppdraget er å få best mulig innspill fra flere fagmiljøer før planprosessen kan starte for fullt.

– Vi ønsker at Rosenholm skal bli et attraktivt område med store og små møteplasser, butikker, spisesteder og kulturtilbud. Vi går bredt ut og skal lytte til alle innspill for å skape et best mulig nabolag, sier Vahos.

Se hvordan Rosenholm kan bli