Rom for alle

For noen består boligdrømmen av en trygg seng å sove i og litt hjelp i hverdagen. I Pilestredet får beboerne begge deler.

  • Tekst Magnus Berg
  • Foto Leikny Havik Skjærseth

– «Manglende boevne» er et fælt begrep, syns du ikke?

Christoffer Stange er avdelingsleder ved Kirkens Bymisjons boligtilbud i Pilestredet, vegg i vegg med Blitzhuset. Han kommer rett fra ukens beboermøte, der han har diskutert gulvvask og harrytur til Sverige. Hver onsdag står pølser på menyen, så leietakerne og de ansatte kan ta opp store og små saker over en matbit i bakgården.

Manglende boevne er et begrep som ofte brukes om personer som har utfordringer med rus og psykisk lidelse, og som har opplevd å bli kastet ut flere ganger. Det begrepet brukes ikke i Pilestredet 30.

– Alle kan bo. Noen trenger bare litt ekstra hjelp, enten det er med å ringe til NAV, ta ut søpla eller å smøre seg en matpakke.

– Men selv om vi er her og hjelper til hver dag, er ikke dette en institusjon. Dette er folks hjem, og mange ender opp med å bli boende her livet ut, forteller Stange.

I Pilestredet 30 får beboerne litt ekstra støtte i hverdagen – enten det er en hjelpende hånd med klesvasken eller noen å prate med. Bakgården er godt likt og et samlingssted for beboerne.

Ulike behov

Kirkens Bymisjon har boligtilbud i flere byer, med vidt forskjellige beboere. Noen har utdannelse, lang jobberfaring og egen familie. Andre har ingen av delene. De fleste har blitt tildelt kommunale boliger ved flere anledninger, men endt opp på gata hver gang.

I Pilestredet har én vært trikkefører, mens en annen har vært på sjøen. Én er erfaren fluefisker, og en annen er ihuga Liverpool-supporter. Nylig mistet de en eldre beboer som hadde vært hos dem i 14 år.

– Ingen er bare det du ser. Men etter mange år med rus, vold og utenforskap opplever mange å ikke bli sett for noe annet enn rusavhengig.

– Det betyr at det kan gå lang tid mellom hver gang noen gidder å prate med deg om de tingene du bryr deg om. Da er det fint å kunne samles for å prate om løst og fast over et varmt måltid i bakgården, sier Stange.

Les mer om OBOS gir tilbake

– Alle kan bo. Noen trenger bare litt hjelp i hverdagen, sier Christoffer Stange i Kirkens Bymisjon.

Trygt sted å bo

OBOS har samarbeidet tett med Kirkens Bymisjon i over ti år, og støtter arbeidet for at alle skal ha et trygt sted å bo. Blant annet gjennom et årlig beløp til boligarbeidet for vanskeligstilte i norske byer.

Støtten gjør det mulig å yte litt ekstra for dem som trenger det mest, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

– Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Det er vårt perspektiv i alt vårt boligsosiale arbeid. OBOS-samarbeidet betyr at vi kan utvikle tilbudet vårt og fange opp nye behov og målgrupper. Blant annet har vi nettopp åpnet et hus med leiligheter forbeholdt kvinner. Støtten gjør også at vi kan by på litt ekstra, enten det er kos rundt jul og eid – eller kinokvelder og små utflukter til Sverige.

Les mer om samfunnsansvar i OBOS