Styrets ansvar for lekeplassen i boligselskapet

Det er ikke bare lek med lekeplass. Noen må ha kontroll på vedlikeholdet.

  • Tekst Henrik Sørlie
  • Foto Pernille Münster

Hva er forsvarlig vedlikehold? Ole-Christian Wiig er daglig leder i Lekeplassinspektøren, og han har lang erfaring med å kontrollere lekeplasser i barnehager, skoler og boligselskap. Ifølge Wiig har en del kommuner fått bøter på 250.000–600.000 kroner hvis dårlig vedlikehold har ført til personskader.

– Myndighetene har skjerpet kravene, og fra 2020 ble det pålagt å ha en uavhengig kontroll av nye lekeplasser. Vi opplever ganske mye feil på montørsiden, og jeg anbefaler å ta høyde for dette i kontrakten, sier Wiig.

– Ikke godta å overta anlegget før en uavhengig tredjepartskontroll har vurdert anlegget som feilfritt.

Styret har ansvar for at lekeplassutstyr monteres i henhold til produsentens anbefalinger, og at det deretter er regelmessig tilsyn og vedlikehold.

– For øvrig vil ikke styret ha noe ansvar for selve bruken av lekeplassen. Det skjer på brukerens egen risiko så lenge utstyret er forsvarlig montert og vedlikeholdt, sier juridisk direktør Terje Sjøvold i OBOS.

Les også: Derfor bør du alltid ha en plan for vedlikeholdet

I borettslag hvor lekeplassen blir brukt bør det gjennomføres enkel visuell kontroll annenhver uke. Foto: Søve
Et grundig ettersyn må gjøres med 1–3 måneders mellomrom.
Hovedkontroll av lekeplassen skal skje minst én gang i året, og skal følge den europeiske standarden for lekeplassutstyr.

Jevnlig vedlikehold

Deretter er det tre nivåer av vedlikehold som styret må sørge for at blir gjennomført, og tidsintervallet avhenger av bruken.

– I et borettslag med noe bruk av lekeplassen bør det gjøres en visuell inspeksjon annenhver uke, og gjerne oftere. Kanskje ser du noe som er ødelagt, eller det kan være steiner og henslengte sykler under lekeapparatene. Samtidig bør du se etter gjenglemte hoppetau som er bundet fast til sklier og klatrestativ. Slike tau er en vanlig årsak til skade blant de minste barna, forteller Wiig.

Et grundigere ettersyn skal gjøres med 1-3 måneders mellomrom. Det kalles felles funksjonsettersyn, og da bør man ha litt mer kunnskap om apparatene enn ved visuell inspeksjon.

– Ofte gjøres dette av en vaktmester. Det viktige er å følge leverandørens anvisninger, som etterstramming av skruer og muttere. Dessuten må det noteres når og hvem som utførte ettersynet. Det kreves som del av internkontrollen.

En hovedkontroll skal gjøres én gang i året, ifølge den europeiske standarden for lekeplassutstyr, NS-EN 1176.

– Da blir alt gjennomgått, inkludert kontroll av underlaget. En slik kontroll krever god kunnskap om lekeplasser, noe en sertifisert lekeplassinspektør innehar, sier Wiig.

Les også: Når det er på tide å pusse opp fasadene

Tarita Sunde er salgs- og markedssjef hos Søve, og forteller at bestselgerne er husker, sklier og vipper, gjerne i kombinasjon med lekehus og klatrestativ.

Lekeplass til sommeren?

I disse dager er det en del boligselskap som vurderer å anlegge eller utvide dagens lekeplass.

– I tillegg er det populært med en benk eller to, slik at foreldrene har et sted å sitte. Mange av lekeapparatene kan tilpasses det området som er tilgjengelig. Vi kan hjelpe til med å lage løsningsforslag, sier salgs- og markedssjef Tarita Sunde i Søve.

Hun legger til at det også har blitt populært med treningsapparat for voksne.

– Egenvektapparater er mest vanlig, og disse kan leveres med skilt som viser ulike øvelser, sier Sunde.

Lekeplassinspektør Wiig bemerker at slike apparat bør monteres med god avstand til lekeapparatene.

– Det er to ulike regelverk for lekeplass- og trimutstyr, blant annet når det gjelder krav til fallunderlag. Det strengeste regelverket må følges hvis treningsapparatene står sammen med lekeapparatene. Alternativt kan man kjøpe litt mer avanserte lekeapparater som også kan brukes til trening, sier Wiig.

Han har vært på utallige lekeplasser og observert hvordan barna leker.

– Husk at barn er sosiale vesener som liker å være sammen. Jeg anbefaler å investere i ett lekeapparat med mange funksjoner framfor å spre små apparater over et større område. Tenk langsiktig når du skal ha lekeplass. Kjøp kvalitet og apparater som kan bygges ut, råder Ole-Christian Wiig.

Les også: Jakten på nye styremedlemmer