Kjøp halve eller mer, bo i hele

Med rekordhøy inflasjon og økte renter kan boligmarkedet virke umulig for mange. Men det finnes en vei inn.

  • Tekst Birgitte Dørum og Pelle Aarsbog
  • Foto Jan Khur

Å eie egen bolig gir både økonomisk trygghet og frihet, og OBOS’ hovedformål er å skaffe bolig til medlemmene. Men det å ha nok penger til å kjøpe sin egen bolig er ingen selvfølge.

Derfor lanserte OBOS allerede i 2018 ordningen OBOS Bostart, som gjør det mulig å kjøpe en bolig til en litt lavere pris enn markedspris. To år senere, i 2020, ble OBOS Deleie en realitet.

– Dette er et vanvittig løft og betyr at veldig mange flere kan kjøpe sin egen bolig, en mulighet de ellers ikke hadde fått, sier Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

OBOS Deleie åpner for at du kjøper minimum halve boligen, mens du betaler et beløp tilsvarende markedsleie for resten. På den måten blir egenkapitalkravet halvert, og boligmarkedet blir tilgjengelig for langt flere som ellers ikke kunne kjøpt bolig.

En ung bilselger og mekaniker, en annen med fast jobb og god lønn, en alenemor med to barn, to småbarnsfamilier og en tidligere hockeyspiller. De er alle helt forskjellige i ulike livssituasjoner, men de har en ting til felles.

De har kjøpt ny bolig med OBOS Deleie:

– Nesten halvparten av alle nye leiligheter OBOS har solgt de siste månedene, er kjøpt med enten OBOS Deleie eller Bostart, sier Gilhus.

Hun kan fortelle at det allerede er solgt over 1000 boliger med disse ordningene. Og de neste fem årene er ambisjonen å tilby enda flere med OBOS Deleie og Bostart til medlemmene.

– Det bekrefter det vi allerede visste, sier Gilhus.

– Mange har ikke mulighet til å kjøpe sitt eget hjem i dagens tøffe boligmarked. De trenger alternative veier inn, og spesielt nå som mange kjenner på en økonomisk usikkerhet i tillegg. Da er det ekstra viktig at vi, som Nordens største boligbyggelag, fortsetter å kunne tilby boliger til medlemmene våre, sier hun.

En ordning for mange

Så hvem er egentlig målgruppen?

– Det er ingen krav til verken alder eller økonomisk situasjon, men det er mange førstegangskjøpere som har kommet seg inn på boligmarkedet ved hjelp av Deleie-ordningen, sier Gilhus og fortsetter:

– Vi har også sett at OBOS Deleie kan være en god hjelp ved for eksempel samlivsbrudd, ny jobb eller andre endringer i livssituasjon, sier Gilhus.

Les også: Tidligere hockeyspiller (52) sikret seg sin første bolig

Å eie egen bolig gir trygghet og økonomisk frihet. Gilhus ønsker flere velkommen inn på boligmarkedet med disse nye ordningene.
OBOS Deleie ble lansert i noen utvalgte boligprosjekter for første gang i 2020, blant annet her på Ulven. Foto: Anne Valeur.
– Vi synes ikke det er riktig at man må være avhengige av mor og far for å skaffe seg noe så grunnleggende som et eget hjem, sier Gilhus.

Med høyere rente, dyrere strøm og generelt høyere prisnivå, kan egenkapitalkravet føles som en stor baug for mange. OBOS-banken har gode erfaringer med finansieringen av boliger med OBOS Deleie, og kan gi råd for dem som i dag ikke kommer helt i mål med finansieringen.

– Det viktigste når man skal kjøpe med denne ordningen er at du har stabil inntekt og minimum 15 prosent av totalprisen i egenkapital på din eierandel, sier Bjørn Kristian Wisting, som er teamleder for kunderådgiverne i OBOS-banken.

Sparemuligheter med OBOS Deleie

For de som velger å kjøpe bolig med ordningen, kan OBOS-banken sette opp en spareplan med mål om å kunne kjøpe en større eierandel før innflytting.

Les også: Bilselger og mekaniker (21) oppfylte boligdrømmen

– Vi snakker med kundene om sparemuligheter og bosituasjon før vi setter opp forslag til spareplan. Det kan være krevende å spare mens man venter på overtakelse, mens andre kan spare nok til å kjøpe seg opp før de flytter inn

Bjørn Kristian Wisting, OBOS-banken

Noen velger å leie seg en billigere leilighet, mens andre flytter hjem til foreldrene for å spare mer egenkapital. Wisting understreker at OBOS Deleie er en ordning for folk som selv skal bo i boligen de kjøper. Mange av dem han snakker med er førstegangskjøpere.

– Men vi treffer også en del som er blitt single etter et samlivsbrudd, som må starte litt på nytt, ofte med lite egenkapital. Samtidig er dette folk som ofte har god nok inntekt til å kunne spare opp mye innen overtakelse og dermed kanskje kjøpe seg opp til 100 prosent før de flytter inn.

Selv om boligmarkedet er roligere nå enn for noen måneder siden, møter Wisting mange kunder som er frustrerte over situasjonen sin og sitter med følelsen av at det eneste de har råd til sentralt i Oslo er «en parkeringsplass».

– Mange lurer på om OBOS Deleie er den rimeligste løsningen, og det er det ikke. Det lønner seg å kjøpe hele boligen fra start, for da går boutgiftene dine til å betale ned på ditt eget lån, sier han og legger til:

– Men hvis alternativet ditt er å leie bolig, uten at du eier en del av boligen selv, så er dette en god løsning. Da betaler du så mye du klarer til deg selv, istedenfor at alt forsvinner til en utleier.

Les om ulike finansieringsløsninger hos OBOS-banken