Familie går tur på Fornebu

Rimeligere inngangsbillett på Fornebu

På Fornebu kan du kjøpe en helt ny bolig til en litt rimeligere pris med OBOS Deleie og Bostart.

Det er fjord, det er park, det er fuglereservat – og kultur, restauranter og gryende byliv. Fornebu rommer alt, og har ikke overraskende blitt et populært sted å bo. Og boligdrømmen har blitt litt mer oppnåelig for flere med OBOS Deleie og Bostart.

Sjekk ut hva som er til salgs på Fornebu

Nytt, godt bomiljø

De neste årene skal det bygges cirka 7000 boliger på Fornebu, og når alt er ferdig skal det bo og jobbe over 55.000 mennesker i området. Det blir et område hvor naturen og de sosiale møteplassene står i fokus – og ikke minst, et nytt og godt bomiljø.

Utviklingen av området er allerede godt i gang med Nansenløkka og Storøykilen, og bylivet vokser fram med gallerier, bibliotek, butikker, kafeer og restauranter. Med skoler, barnehager, parker, naturreservat – og etter hvert Fornebubanen – på plass kan du bruke mindre tid på reise og mer tid på det du har lyst til.

 

Illustrasjon av Felleshuset med mennesker utenfor på Nansenløkka på Fornebu.

Nansenløkka kvartal 4 er et samarbeidsprosjekt mellom Skanska og OBOS. I det første salgstrinnet kan du velge mellom to- til femromsleiligheter.

 

På Nansenløkka bygges det cirka 600 boliger med fokus på å redusere klimagassutslipp. Byggene blir energieffektive og får smarthusteknologi, pluss at det blir deleløsninger som felleslokaler og urbant landbruk. På Storøykilen bygges det 400 boliger, både leiligheter og rekkehus, med fokus på biologisk mangfold og trekke den lokale naturen inn i uteområdet.

To snarveier til ny bolig

Det kan være utfordrende å kjøpe ny bolig i dagens marked med høye boligpriser og økte renter. Med OBOS Deleie og Bostart har du muligheten til å kapre drømmeboligen på Fornebu til en litt rimeligere pris – uansett om du er på jakt etter din første bolig eller bare litt større plass til familien. På Fornebu finner du alt fra effektive toromsleiligheter til romslige fireromsleiligheter og rekkehus.

Kjøp halve boligen, eller mer, og bo i hele

Hovedproblemet for mange som ønsker å kjøpe en bolig er ikke betjeningsevnen, men kravet til 15 prosent egenkapital og et lånetak på fem ganger inntekt. Med OBOS Deleie kan du kjøpe 50 prosent av boligen, eller mer, og bo i hele. For resten av boligen betaler du et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Det reduserer egenkapitalkravet betydelig og gjør det enklere å kjøpe den boligen du ønsker.

Se boliger som tilbys med OBOS Deleie på Fornebu

 

Illustrasjonsbilde av fasaden i byss A.

I Storøykilen bor du tett på både by og natur. I kvartal 2 finner du lyse og moderne leiligheter, frodige taklandskap og grønne gårdsrom.

 

Kjøp en helt ny bolig til en lavere pris

I et boligmarked i stadig endring, kan ønsket om det ekstra soverommet eller flyttingen fort bli satt på vent. Med OBOS Bostart kan boligen som er akkurat utenfor rekkevidde, bli aktuell igjen. Du kan kjøpe drømmeboligen på Fornebu til en lavere pris enn ordinær markedspris. Du eier hele boligen, den eneste forskjellen fra et vanlig boligkjøp er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe boligen tilbake.

Se boliger som tilbys med OBOS Bostart på Fornebu