Oppdatering pågår

Våre digitale bygningsarbeidere oppdaterer forkjøpsboligsidene. Vi beregner å være på lufta igjen cirka kl 13. Vi beklager ev. ulemper dette medfører.

Lukk

Overføre medlemskap til ikke-medlem

Medlemskap i OBOS kan overføres til andre familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i?

 

Slik gjør du det

  • Fyll inn skjemaet under, skriv det ut.
  • Signaturer: Innhent signatur fra den som gir fra seg og den som mottar medlemskapet. To vitner må signere på side to for å bekrefte slektskapet.
  • Legg merke til at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.
  • Send skjemaet som scannet dokument eller bilde per e-post til medlem@obos.no . Merk e-posten «Overføring» i emnefeltet. Alternativt send per post til OBOS Medlemsservice, Postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo. Overføringer innsendt før 15:00 blir behandlet samme dag, og du vil motta en bekreftelse når overføringen er utført.

 Dine samtykker:


Bekreftelse av underskrift(er) og slektskap/familiær tilknytning

NB. Foreldre/Barn kan ikke vitne for hverandre.

Vi er begge myndige og bosatt i Norge, og vi bekrefter:

  1. At opplysningene ovenfor om slektskap/familiær tilknytning mellom den/de som overfører og den som får medlemskapet overført til seg, er korrekte, og
  2. At underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrifter.