Overføre medlemskap til ikke-medlem

Medlemskap i OBOS kan overføres til andre familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i?

 

Slik gjør du det

  • Fyll inn skjemaet under, skriv det ut..
  • Signaturer: Innhent signatur fra den som gir fra seg og den som mottar medlemskapet. To vitner må signere på side to for å bekrefte slektskapet.
  • Merk foreldre/barn kan ikke vitne for hverandre.
  • Legg merke til at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.
  • Send skjemaet som scannet dokument eller bilde per e-post til medlem@obos.no . Merk e-posten «Overføring» i emnefeltet. Overføringer innsendt før 14:00 blir behandlet samme dag, og du vil motta en bekreftelse når overføringen er utført.

Alternativt send skjemaet per post til OBOS Medlemsservice, Postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo.

 Dine samtykker:

* Ved overføring til barn under 18 år må foresatte signere på vegne av barnetBekreftelse av underskrift(er) og slektskap/familiær tilknytning

NB. Foreldre/Barn kan ikke vitne for hverandre.

Vi er begge myndige og bosatt i Norge, og vi bekrefter:

  1. At opplysningene ovenfor om slektskap/familiær tilknytning mellom den/de som overfører og den som får medlemskapet overført til seg, er korrekte.
  2. At underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrifter.