Hopp til innhold

Slik jobber OBOS-banken med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

For å bidra til at finanssektoren skal utvikle seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen har vi signert “FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift”. Slik jobber vi med prinsippene.

Over 300 banker verden over har signert prinsippene, der målet er at bankene skal ta en aktiv og ledende rolle i den grønne omstillingen.

Da vi signerte prinsippene forpliktet vi oss til å analysere vår miljømessige og sosiale påvirkning, sette oss mål der påvirkningen er størst og rapportere åpent på fremdriften. Avtalen ble ble signert i november 2022, men bærekraft har vært en integrert del av virksomheten vår i lang tid. Vi jobber aktivt med både grønn og sosial bærekraft, ved å for eksempel:

  • Sette mål for å redusere klimagassutslipp fra egen drift og indirekte gjennom utlånsporteføljen.
  • Tilby grønne lån til miljøvennlige boliger eller bærekraftige formål.
  • Hjelpe flere inn i boligmarkedet ved å tilby finansiering til OBOS-boliger kjøpt med OBOS Deleie eller OBOS Bostart.

Signeringen av FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift er en naturlig videreføring av vårt arbeid med bærekraft, der vi skal fortsette å jobbe for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten samtidig som vi tar et tydelig sosialt ansvar.

Dette er de seks prinsippene for bærekraftig bankdrift

  1. Tilpasning: Banker må tilpasse forretningsstrategien sin slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnete mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.
  2. Påvirkning og målsetting: Banker må kontinuerlig øke sin positive påvirkning og redusere sin negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av sine aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må banker sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.
  3. Kunder: Banker må jobbe proaktivt med sine kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.
  4. Interessenter: Banker må proaktivt samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnede mål.
  5. Styring og kultur: For å nå sine mål for ansvarlig og bærekraftig bankdrift, må banker implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.
  6. Åpenhet og ansvarlighet: Banker må med jevne mellomrom gjennomgå sin individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for sin positive og negative påvirkning på samfunnets overordnete mål.