Hopp til innhold

Bærekraft og samfunnsansvar i OBOS-banken

Bærekraft står sentralt i OBOS-bankens strategi. Er du interessert i å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar? Les videre.

OBOS-banken eies av medlemmene, og alt overskuddet går til å bygge boliger for medlemmene. Gjennom å finansiere boliger bidrar OBOS-banken til konsernets visjon; å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

OBOS-banken tilbyr kun låneprodukter knyttet til eiendom. Dette betyr at bransjer som gruvedrift, kull, olje og gass ligger utenfor bankens virksomhetsområde. Samtidig står eiendom for en stor andel av globale utslipp. Ved å tilby grønne boliglån og finansiere tiltak som reduserer klimarisiko, bidrar vi til mer bærekraftige boliger.

Vi finansierer hovedsakelig borettslag, som i sin tid ble etablert for å gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet. De siste årene har OBOS utviklet OBOS Bostart og OBOS Deleie, for å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for enda flere. Ved å finansiere boliger med slike kjøpsmodeller, støtter vi opp under konsernets mål om å skaffe boliger til medlemmene sine.

Vi følger FNs bærekraftsmål og har valgt å prioritere fire av målene i vårt arbeid med bærekraft.

Bærekraftsmålene til FN som OBOS-banken følger.

Gjennom dialog med våre interessenter har vi identifisert de områdene hvor banken har størst mulighet til å være en positiv bidragsyter. Vi jobber med bærekraftsmålene langs fire hovedlinjer:

Gi tilbake til samfunnet

Vi skal bidra til å gjøre bolig tilgjengelig for flere, og gi samfunnsbidrag gjennom OBOS gir tilbake. Å gi tilbake til samfunnet henger sammen med bærekraftsmål nummer 11.

Bidra til grønn omstilling

Vi skal håndtere klimarisiko, sikre ansvarlige utlån og investeringer, og redusere utslipp knyttet til utlån og egen drift. Dette henger sammen med bærekraftsmål nummer 13.

Være en attraktiv arbeidsgiver

Vi skal fremme likestilling og mangfold på arbeidsplassen, og sikre trivsel og utvikling for våre ansatte. Ved å jobbe mot dette bidrar vi til bærekraftsmål nummer 5 og 8.

Bekjempe økonomisk kriminalitet

Vi skal avdekke og hindre korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering. Ved å bekjempe økonomisk kriminalitet bidrar vi til bærekraftsmål nummer 8.

Rapporter og lenker