Hopp til innholdet

Årsrapport 2018

Nøkkeltall

2 613 ansatte

Fordelt på Norge og Sverige

Driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

Regnskap 2018

Resultatet før skatt i 2018 nådde 2 928 millioner kroner, mot 2 643 millioner kroner året før.