Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Takk til over 2 600 ansatte, samarbeidspartnere, kunder, medlemmer og tillitsvalgte for et godt år med gode resultater. Vi skal fortsette å jobbe sammen for å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Bilde av konsernsjefen i OBOS

Rekordår skaper ny vekst

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj forteller om året som har gått.

Les om rekordåret

Nøkkeltall for 2018

2613 ansatte

Fordelt på Norge og Sverige

Bilde av en tabell som viser antall ansatte fordelt på Norge (1664) og Sverige (949)

Driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

Graf som viser driftsinntekter i millioner. 2014: 6333. 2015: 9747. 2016: 11 287. 2017: 11 569. 2018: 13 162.

Illustrasjon av en mann som får ideer og tenker på budsjett.

Regnskap 2018

Resultatet før skatt i 2018 nådde 2 928 millioner kroner,
mot 2 643 millioner kroner året før.

Se hele regnskapet
Oversiktsbilde over byggeprosjektet Oen i Oslo

Årsberetningen

Les om virksomhetsområdene, risiko og risikostyring, medlemsorganisasjonen og utsikter for 2019.

Les årsberetningen

Bilde med utdrag i form av tall fra årsberetningen

Les mer fra årsrapporten

Bilde av Roar Engeland

Styret i OBOS

Styret i OBOS skal sikre både kontinuitet og fornyelse.

Historien om OBOS