Årsrapport 2022

I OBOS gjør vi muligheter til virkelighet. Det handler om mer enn bare å bygge boliger for våre medlemmer. Vi gjør det også gjennom å samhandle med de vi er til for, senke terskelen til boligmarkedet og satse aktivt på nyskaping. Slik bygger vi muligheter for mange – både i tid og rom.

Et langsiktig perspektiv

Et langsiktig perspektiv

OBOS skal bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Visjonen står fast – både i vekstfaser og når markedssituasjonen er mer krevende, og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Les om 2022
Årsberetning 2022

Årsberetning 2022

2022 var preget av geopolitisk uro og økte energipriser, stigende renter og levekostnader. Dette har medført fallende salg, særlig i andre halvdel av 2022. OBOS har likevel opprettholdt høy boligproduksjon, og det er overlevert nærmere 3.500 boliger til medlemmer og kunder.

Les årsberetningen
Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger den samme visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Les om bærekraft og samfunnsansvar
Regnskap

Regnskap

Årets IFRS resultat før skatt viser 1 581 millioner kroner, en reduksjon på 2 873 millioner kroner fra 2021. Nedgangen skyldes gevinst i 2021 på 2 119 millioner kroner fra salget av aksjeposten i JM AB. Resultat etter skatt er 1 629 millioner kroner mot 4 268 millioner kroner i 2021.

Se hele regnskapet
Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse

OBOS skal bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. For å levere på vår visjon og våre mål over tid trenger vi arbeidskraft med et bredt spekter av kompetanse, perspektiver og erfaringer. Vi er avhengig av å ha mennesker med på laget som gjenspeiler samfunnet rundt oss.

Les likestillingsredegjørelsen

Les mer fra årsrapporten