Foto av Cecilie Fensholt fra Amesto og Christian Askildsen fra OBOS Eiendom.

– Det er galskap å kaste alt

Betydningen av leietakertilpasninger ligger i ordet. Resultatet formes oftest gjennom samspillet mellom leietaker og gårdeier. Når begge har klare miljø- og bærekraftsambisjoner, vinner alle.

Det var også utgangspunktet for arbeidet vedlikeholdsteamet i OBOS Eiendom gjorde da de tilpasset arealene til Amesto i Kværnerhallen.

Et tydelig ønske fra Amesto om å følge sin miljøstrategi og fokusere på ombruk i alle ledd av prosessen, passet godt inn hos OBOS Eiendom som har nedfelt i sin miljøstrategi at ombruk skal vurderes i alle prosjekter med leietakertilpasninger.

OBOS Eiendom har et eget vedlikeholdsteam som er behjelpelige med leietakertilpasninger og alltid er inne tidlig i prosjektet for å vurdere hvor det kan benyttes ombruk. Dette gjelder også vedlikeholdsprosjekter på eksisterende eiendom. Sammen med Amesto startet de arbeidene med å kartlegge omfanget og prosjektere ombyggingen av det 3000 kvadratmeter store kontorarealet. Resultatet ble store miljøbesparelser.

Bærekraft er viktig

– I Amesto styrer vi etter den triple bunnlinjen; «People, Planet, Profit». Det handler ikke bare om hvordan vi jobber, men også hvor vi jobber. Kontoret er en viktig del av identiteten vår, og derfor var gjenbruk et premiss for ombyggingen, sier COO i Amesto, Cecilie Fensholt.

– Det er jo galskap å kaste alt, for så å kjøpe noe nytt som ligner, når man skal ombygge eller tilpasse lokaler til nye leietakere. Om man trenger en glassvegg til et møterom, er det jo bedre å bruke det vi har stående i nabobygget, enn å starte en hel produksjonsprosess for å lage ny, sier Christian Askildsen i OBOS Eiendom.

– Med 66 eiendommer i vår portefølje har vi et fantastisk utgangspunkt for å tenke smart og effektiv gjenbruk. Hoveddelen av det som er gjenbrukt i ombyggingen for Amesto er hentet internt fra samme prosjekt, mens radiatorene er gjenbrukt fra et annet prosjekt, fortsetter Askildsen.

Store miljøbesparelser

For dette konkrete prosjektet har vedlikeholdsteamet i OBOS Eiendom og leietaker Amesto i samarbeid med entreprenør Aktiv Bygg sørget for store miljøbesparelser. Totale besparelser for tilpasningsprosessen i Kværnerhallen er 40,6 tonn CO2e, herunder 18,6 tonn i ombruk og 22 tonn gjennom bevaring. Dette tilsvarer 134 flyturer tur/retur Oslo-Roma.

– Vi i Aktiv Bygg har satt som mål å være en pålitelig og ansvarlig aktør når det kommer til miljøhensyn. Gjennom vårt engasjement for bærekraft, ønsker vi å bidra til en grønnere framtid og et mer bærekraftig samfunn. Aktiv Bygg, OBOS Eiendom og Amesto hadde et sterkt fokus på bærekraft og miljøvennlige løsninger i vårt samarbeid. Dette inkluderte valg av materialer med lavt miljøavtrykk og minimalt ressursforbruk, samt gjenbruk av materialer for å redusere miljøbelastning, sier Mads Gundersen i Aktiv Bygg AS.

Bli kjent med vedlikeholdsteamet til OBOS Eiendom

Forskjellen på gjenbruk og bevaring

Gjenbruk defineres som å bruke komponenter på nytt, uten grunnleggende endringer. Det omfatter også produkter som repareres, overflatebehandles eller hvor det gjøres mindre tilpasninger. Omfatter ikke produkter som knuses, smeltes eller på andre måter endres for å lage nye produkter. For at det skal regnes som ombruk må det demonteres og remonteres.

Bevaring defineres som komponenter som ikke demonteres, kun rehabilitert, renset eller lignende.