1. desember 2024 åpnet nye Deichman på Holmlia. Bildet er fra barnas leserom.

Nye Deichman Holmlia har åpnet – et treffpunkt for læring, kulturutveksling og sosialisering

1. desember åpnet nye Deichman Holmlia og Biblo Holmlia. Sistnevnte er et tilbud spesielt for barn og ungdom mellom 10 og 13 år, og blir landets andre rene barne- og ungdomsbibliotek.

For ett år siden signerte Deichman med OBOS Eiendom for 20 nye år på Holmlia. Siden den gang har biblioteket gjennomgått en omfattende oppgradering, og lokalene er utvidet med hele 1000 kvadratmeter! Holmlia er en ung bydel – omtrent 30 prosent er under 15 år, og området har en av de høyeste trangboddhetene i Oslo. Barn og ungdom vil naturlig nok være mye ute og oppsøke de tilbudene som finnes, og når plassen hjemme er mindre, blir tilbudet og møteplassenes rolle ekstra viktige.

– Et bibliotek i dag, er så mye mer enn bare et sted hvor du kan låne bøker. Deichman Holmlia vil bli et fantastisk løft for Holmlia Senter, og et godt tilskudd til bydelens møteplasser, spesielt for alle de unge som bor her. Lokalbefolkningen har et helt unikt samhold, engasjementet og kjærlighet for bydelen sin. Det samlingspunktet som biblioteket nå blir, er noe de absolutt fortjener, sier Pauline Johansen, senterleder ved Holmlia Senter.

Holmlia Senter er et knutepunkt for kollektivtrafikk, har et bredt handelstilbud og er allerede en sentral del av Holmlia. Med det nye biblioteket blir det også et treffpunkt for læring, kulturutveksling og sosialisering – selvfølgelig for Holmlias lokalbefolkning, men også for mennesker i områdene rundt. I tillegg til vanlige bibliotekstjenester, skal de omtrent 2000 kvadratmeterne blant annet romme to scener, podcast-studio, kinotek, studiesoner, grupperom, sykkelverksted og et kjøkken hvor man kan lage mat.

Lars Lae Solberg og ei dame klipper det røde båndet under åpningen av nye Deichman på Holmlia.