Foto av Oslo K på Kværnerbyen.

Våre eiendommer er miljøsertifisert med BREEAM

OBOS startet arbeidet med miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM i 2019. Verktøyet skal hjelpe oss å ta de beste miljøvalgene når det gjelder utvikling, innkjøp og drift. Verktøyet er det eldste av sitt slag, og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Vi jobber med to ulike sertifiseringer: BREEAM In-Use for eksisterende bygg, og BREEAM-NOR for nybygg. Sistnevnte er den norske tilpasningen. Denne har to deler, hvor den første gjelder bygget og den andre gjelder hvordan du forvalter det. I våre bygg har vi har fokusert den første delen. I kontorbygg sertifiseres hele bygget, mens det på kjøpesentrene er fellesarealene som blir vurdert.

Bærekraft spiller stadig en større rolle i byggeprosjekter. Dersom et bygg blir sertifisert i henhold til BREEAM-NOR, betyr det at prosjektet har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av, og at det har kvaliteter utover byggeforskriftenes minstekrav. BREEAM In-Use handler kort sagt om hvordan eiendommen brukes; hvilke valg kan leietakerne selv ta i fellesarealene, hvilke lyspærer bruker man, hvor mye vann går med til håndvask, dusj og toalettbesøk, hvordan sorteres søppel, hvilke materialer er valgt osv. Vurderingen resulterer i én av følgende karakterer:

 1. Outstanding: Ytelse som overgår beste praksis
 2. Excellent: Ytelse som representerer beste praksis
 3. Very Good: Ytelse som representerer svært god praksis
 4. Good: Ytelse som representerer gjennomsnittlig god praksis
 5. Pass: Ytelse som representerer standard god praksis
 6. Acceptable: Ytelse som oppfyller BREEAMs minstekrav med tanke på viktige miljøemner.

Til nå har vi sertifisert åtte bygg, som har fått følgende karakterer:

 • Oslo K – Excellent
 • Smeltedigelen 1 – Good
 • Lambertseter Senter Nord – Very Good
 • Sandaker Senter – Good
 • Langbølgen 1 – Good
 • Tveita Senter – Good

Manglerud Senter er til revisjon.

Holmlia Senter ble i tillegg tildelt bærekraftprisen på kjøpesenterkonferansen i 2023, for sin innovative tekniske drift, og måten det drives i og med lokalmiljøet.

Foto av inngangen til Holmlia Senter.

På Lambertseter Senter, Kværnerbyen og Møllergata 39 har vi startet jobben med sertifisering. Disse skal til revisjon gjennom sommeren, og skal etter planen sertifiseres i 2023.

Ved sertifisering i henhold til Breeam in-use vurderes man i ni kategorier som vektlegges ulikt. Helse og energi er de som legges mest vekt på, med henholdsvis 20% og 25%. Helse handler om inneklima og muligheter for regulering på individuelt nivå, lys, lysbrytere og lysautomatikk. Energi handler om energieffektiv drift, CO2-utslipp, bygningsfysikk og alternative energikilder. Resten av kriteriene er ressurser, robusthet, vann, forurensing, transport, areal og økologi og ledelse.