Hopp til innhold
Foto av økonom Lene Drange.

5 kjappe økonomitips

Del opp bufferen, begrens hva som inngår i felleskostnadene og bruk tid på å forenkle årsregnskapet, er blant økonomiekspert Lene Dranges beste råd.

Tekst:
Andreas Reite
Foto:
Skjalg Bøhmer Vold
Publisert:
fredag 27. oktober 2023

Et boligselskap, om det så er borettslag eller sameie, forvalter store verdier for beboerne. For store selskaper kan det være snakk om flere hundre millioner kroner.

– Derfor er det viktig at økonomien i boligselskapet styres godt, forteller programleder i Luksusfellen og økonomiekspert Lene Drange. Hun har også erfaring som styreleder.

Her er hennes fem beste tips til sunn økonomi i boligselskapet:

1. Positiv balanse

Det er kanskje et selvsagt råd, men å gå i pluss i et boligselskap krever noen aktive grep i årsbudsjettet for at det skal bli overholdt.

– For det første er det naturlig å justere inntektene i takt med inflasjonen. Tenk både på måned og år når dette settes opp, begynner Drange.

Få kontroll på løpende utgifter, og planlegg for framtidige investeringer og vedlikeholdsbehov.

– Her er det fint å ha litt å gå på i tilfelle det dukker opp avgjørelser i et årsmøte dere ikke hadde budsjettert med, legger hun til.

Les også: Så mye får styreledere og -medlemmer betalt

2. Planlegg en solid buffer

Det er mye uforutsett som kan skje, og derfor er det også viktig å planlegge fram i tid. En langsiktig plan gir både styret og beboerne trygg het for fremtiden.

– Legg en 10-årsplan, anbefaler Drange. En grei tommelfingerregel er å sette til side fem prosent av felleskostnadene til en buffer. Men en for stor buffer er heller ikke hensiktsmessig. Det kommer an på faktorer som alder, størrelse og standard på byggene.

Det kan også være fornuftig å fordele bufferen på flere kontoer, for eksempel om boligmassen har egen garasje.

– Det er lurt, for det er ikke sikkert alle har garasjeplass, mens andre kanskje har flere. Slik sikrer man at drift og vedlikehold dekkes av rette eiere, legger Drange til.

Husk: Hovedregelen for fordeling av felleskostnader er gjeldende. Det er derfor viktig at det er hjemlet i lov og vedtekter hvis dere legger opp til en annen fordeling.

3. Beskriv, forklar og gjør det enkelt

Et uoversiktlig og teknisk årsregnskap med mange tall, noter og informasjon kan være utfordrende å lese for mange.

Drange anbefaler at styret tar seg tid til å beskrive, forklare og forenkle sine planer om drift, økonomi og vedlikehold.

– Mange synes at økonomi er både vanskelig og skummelt. Jeg tror en bredere forståelse for årsregnskapet skaper samhold og engasjement, som igjen blir til et bedre naboskap!

4. Begrens felleskostnadene

Har dere individuelle og variable kostnader i felleskostnadene, som varmtvann, fjernvarme, aircondition eller elbillader?

Da bør dere vurdere å fjerne disse fra felleskostnadene. Fakturer heller eier direkte.

– Dette gir eier bedre kontroll på utgifter knyttet til eget forbruk, og gir boligselskapet mer forutsigbarhet, forklarer Drange.

Les også: Håndtering av småutgifter i boligselskapet

Hun forklarer at det ikke er uvanlig for et boligselskap å prissette for eksempel varmtvann per kvadratmeter av leiligheten. Da betaler eieren det samme, enten hun dusjer i 5 minutter eller 30 minutter hver dag.

– Det gir eieren ingen insentiver til å justere eget forbruk. Både egen lommebok og miljøhensyn spiller inn her. Prisen er fast for eier, men uoversiktlig for boligselskapet. Dette er vanskelig å håndtere.

De fleste borettslag og sameier har naturligvis økt felleskostnadene betydelig de siste årene. Men når økonomien stabiliserer seg og vi får en vinter med normale strømkostnader, kan det for enkelte være aktuelt å nedjustere felleskostnadene.

Merk: For å kunne fordele kostnader etter forbruk, må boligselskapet først sikre pålitelige metoder for å måle individuelt forbruk.

5. Reforhandle løpende avtaler

På mange måter kan det å håndtere økonomien i et boligselskap sammenlignes med å administrere ens egen personlige økonomi. I begge tilfeller er det viktig å sørge for at man får mest mulig verdi for pengene.

– Som i egen privatøkonomi er det helt prima med en reforhandling av løpende avtaler for å sikre at dere får den beste prisen. Det gjelder alt fra lån, forsikring, internett og mye annet, sier Drange.

Økonomi - relaterte artikler