Hopp til innhold
Kvinne og mann foran en pc

Spørsmål og svar om årsoppgaven

Her finner du svar på det du lurer på om årsoppgaven.

Publisert:
fredag 27. januar 2023

Når mottar jeg årsoppgaven?

Rundt midten av februar, finner du årsoppgaven digitalt på beboerportalen Vibbo, under menypunktet “min bolig”. Vi sender deg en e-post eller SMS så fort den er tilgjengelig.

Hvis du ikke har tilgang til Vibbo, eller har reservert deg mot digital kommunikasjon med styret og oss, sender vi istedenfor årsoppgaven til deg på Digipost. Hvis du heller ikke har Digipost, sender vi årsoppgaven til deg i posten.

Hvordan får jeg tilgang til Vibbo?

Du logger trygt og enkelt inn på Vibbo med telefonnummeret ditt ved å gå til Vibbo.no eller laste ned Vibbo-appen i App Store eller Google Play.

Hvis du ikke får tilgang til Vibbo, kan det være at vi mangler informasjon i våre systemer. Ta kontakt med support på Spør om hjelp-siden.

Hvilket tema på skattemeldingen skal årsoppgaven kontrolleres mot?

Årsoppgaven skal kontrolleres mot temaet “bolig og eiendeler”.

Hva inngår i de ulike tallene på årsoppgaven?

Dette inngår i de ulike tallene:

  • Inntekter: Dette er din andel av de skattepliktige inntektene, f.eks. renteinntektene, eventuell gevinst fra salg av deler av boligselskapets eiendommer osv.
  • Kostnader: Dette er din andel av de fradragsberettigede kostnadene, f.eks. rentekostnadene.
  • Formue: Dette er din andel av de skattepliktige eiendelene, f.eks. bankinnskudd. I tillegg inngår langsiktige utestående fordringer, f.eks. aksjer, andeler og andre anleggsmidler som ikke inngår i eiendommens formuesverdi, redusert med kortsiktig gjeld, f.eks. gjeld til leverandører.
  • Gjeld: Dette er din andel av langsiktig gjeld. Hvis andel formue, som nevnt i punktet ovenfor, er negativ, inngår den også her.

Har dere opplysninger om boligens formuesverdi/ligningsverdi i borettslag, boligaksjeselskaper og sameier?

For fåtallet borettslag og boligaksjeselskap som består av fritidsboliger har vi formuesverdien, og i de tilfellene fremkommer verdien på årsoppgaven.

I alle andre tilfeller har vi ikke opplysninger om formuesverdien, da det er en verdi som fastsettes av Skatteetaten. I slike tilfeller må derfor eventuelle spørsmål om formuesverdien rettes til Skatteetaten.

Hvordan fordeles tallene når en bolig har flere eiere?

Når en bolig har flere eiere, fordeles alle tallene likt på antall eiere. Dersom man har et annet eierforhold, må man selv endre beløpene i skattemeldingen sin og skrive en kort forklaring.

Dersom du eier en Deleie-bolig sammen med noen andre, må deres totale eierandel rapporteres til skattemyndighetene. For eksempel eier du og din samboer 70 %, vil det i Vibbo stå at dere eier 35 % hver. Hvis fordelingen er annerledes innenfor de 70 %, må dere endre dette i skattemeldingen.

Hvordan fordeles tallene når en bolig har endret eier?

Inntekter og kostnader blir fordelt etter antall hele måneder man har eid boligen. Beløpene som gjelder måneden boligen endrer eier, tilfaller i sin helhet den nye eieren.

Den som står som eier ved årsskiftet, får hele andelen av formuen og gjelden.

Hva betyr det at festetomt utgjør en del av andel gjeld?

Det betyr at selskapet du har bolig i, ikke eier hele eller deler av tomten. Istedenfor fester de den, og betaler en festeavgift for det.

I slike tilfeller har Skattedirektoratet fastsatt at eierne skal ha gjeldsfradrag. Det beregnes ved å multiplisere årets festeavgift med tallet 10. Deretter fordeles det totale gjeldsfradraget på eierne.

Hva betyr det at årsoppgaven har blitt oppdatert?

Det betyr at vi har mottatt ny informasjon etter at årsoppgaven ble sendt ut, og at du nå skal forholde deg til den nye årsoppgaven istedenfor. Hvis det står andre tall på skattemeldingen, må du selv endre skattemeldingen til å stemme overens med årsoppgaven.

Økonomi - relaterte artikler

Foto av økonom Lene Drange.

5 kjappe økonomitips

Del opp bufferen, begrens hva som inngår i felleskostnadene og bruk tid på å forenkle årsregnskapet, er blant økonomiekspert Lene Dranges beste råd.