Hopp til innhold

Er dere sikret mot farlig radongass?

Når sjekket dere boligselskapet sist for Radon?

Publisert:
mandag 22. november 2021

Hva er radon og hvorfor er det farlig?

Radon er en radioaktiv gass uten farge og lukt. Den dannes i berggrunnen fra grunnstoffene radium og uran, og dette er en kontinuerlig prosess. Radon kan frigjøres fra grunnen og komme inn i hus og bygninger gjennom sprekker og utettheter. Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter røyking. Når man puster inn luft som inneholder radon, fører det til en bestråling av lunger og luftveier som over tid øker risikoen for lungekreft. Forskere anslår at i Norge er radon medvirkende årsak til rundt 400 lungekreftstilfeller årlig. Den eneste måten man kan avdekke om man har et radonproblem, er ved å foreta en måling.

Måling av radon

For å bestemme radonnivået i et bygg må man gjennomføre en radonmåling. Radonmåling bør skje i vinterhalvåret, målingen gjøres i perioden 15. oktober til 15. april. Radonmåling skal foregå over et tidsrom på minst to måneder i henhold til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin måleprosedyre. For boligblokker bør man måle med to sporfilmer per leilighet i alle boenheter som har bakkekontakt og etasjen over. Eneboliger bør måles med minimum tre sporfilmer, hvorav to plasseres i oppholdsrom i laveste etasje og en i et oppholdsrom i etasjen over. For skoler, barnehager og utleieboliger er det et krav om at radon skal måles. Her må radonverdiene dokumenteres, og hvis nivået er for høyt, må det gjøres tiltak eller utbedringer for å få det lavere.

Anbefalt grense for radon

Er det målt radonnivåer over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ i bygget, bør det gjøres tiltak for å redusere nivået. Dersom målinger avdekker radonnivåer som ligger under tiltaksgrensen, men hvor det anses som mulig å oppnå en vesentlig reduksjon av nivåene gjennom gitte tiltak, bør slike tiltak iverksettes. Dette vil bidra til at radonnivåer blir så lave som mulig, i tråd med DSAs fremste anbefaling for radon. Tiltak mot radon deles opp i tre kategorier: tetting, ventilasjon og grunnventilering. DSA anbefaler at tiltak for å redusere radonnivået i størst mulig grad er årsaksspesifikke. Det vil si at tiltak rettes mot kilden til radonproblemet og slik hindrer at radon trenger inn i bygget. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet. Det anbefales å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak.

I OBOS har vi inngått en samarbeidsavtale med Radonmannen som sikrer boligselskapene gode rabatter, se radonmannen.no/obos. Trenger du veiledning ta gjerne kontakt på telefon 63 81 60 00 eller espen@radonmannen.no.

Kilder: DSA, Kreftforeningen og Norsk Radonforening.

Rabattavtale - relaterte artikler

Foto av Christer Jensen fra Entelios.

Slo spotprisen med OBOS-avtale

Boligselskapene med strømavtalen fra Entelios betalte en strømpris som var 17 prosent lavere enn spotprisen i fjor. Nå har de slått spotprisen åtte år på rad.