Hopp til innhold
Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.

Tekst:
Henrik Sørlie
Illustrasjon:
Nicole Kamenovic
Publisert:
mandag 11. mars 2024

Hållbarhet er det svenske ordet for bærekraft. Det handler om å finne holdbare løsninger for både hus og klima. Uansett hva du kaller det, finnes det hjelp å få når styret skal vedlikeholde og finne gode løsninger. Et av hjelpemidlene er modulen «Vedlikehold og bærekraft» i Styrerommet.

– Med denne modulen kan styret kartlegge vedlikeholdsbehov, sikre struktur og kontinuitet. Et boligselskap skal bestå i svært lang tid, men styret skiftes ut. Det er en fordel å samle all dokumentasjon digitalt på ett sted. Da sørger du for at nye styrer enkelt kan sette seg inn i historikken. Oversikt over framtidige tiltak gjør det enklere å planlegge utgifter og eventuell økning av felleskostnader, sier regionleder Helge Skaftnes i OBOS Prosjekt.

Han forteller at det har vært en dobling av antall brukere de siste månedene, men at det fortsatt er mange som ikke har kommet i gang med «Vedlikehold og bærekraft» på Styrerommet.

– Modulen skal fungere uansett byggeår og størrelse. Derfor har vi lagt inn alle slags bygningsdeler. Det kan kanskje virke overveldende, men husk at du skal tilpasse modulen til boligselskapet ditt. Du trenger heller ikke legge inn alt om alt. Senk terskelen, og start med de store og kostbare prosjektene som er aktuelt for boligselskapet ditt, og skill mellom drift og vedlikehold. Det viktigste er å komme i gang med kartleggingen. Da blir det enklere å prioritere og lage en plan.

Portrett av regionleder i OBOS Prosjekt, Helge Skaftnes.

Regionleder Helge Skaftnes i OBOS Prosjekt ↑

Hjelp til selvhjelp

Modulen «Vedlikehold og bærekraft» er lagd som en selvhjelpsløsning. Under fanen «Tips og råd» er det en rekke artikler om både uteområder og bygningsmasse, hva dere skal se etter, og hva som er forventet levealder på en bygningsdel. Det gis en rekke forslag til bærekraftige tiltak. Hvis dere er i tvil, kan det være smart å hente inn profesjonell hjelp.

– Styret kan få hjelp til å vurdere tilstanden på deler av bygningen, for eksempel taket. Alternativt kan dere bestille en vedlikeholdsplan med prioritering av tiltak som bør utføres de neste fem årene, og inntil 30 år fram i tid, sier Skaftnes.

– OBOS Prosjekt kan lage en fullstendig vedlikeholdsplan, men vi tilbyr også rådgivningsmøter til en langt lavere kostnad. Å ha kontakt ofte tror jeg er viktigere enn at styret en sjelden gang får en omfattende vedlikeholdsplan. Om ønskelig kan vi ta et rådgivningsmøte hvis dere ønsker hjelp til å komme i gang med modulen, fortsetter han.

Se gratis nettkurs som viser funksjonaliteten til Styrerommet på obos.no/webinar

Ekstra funksjonalitet

I modulen tilbys ekstra funksjonalitet ved å betale 3100 kroner i året. Da får du mulighet til å legge inn alt av estimerte behov og planlagte tiltak for de neste 30 årene. Dessuten kan du enkelt skrive ut en PDF med både gjennomførte og planlagte prosjekter.

– Med ekstrafunksjonen er det enklere å holde styr på framtidige vedlikeholdsbehov. Samtidig får du en oversikt som kan sendes til eiendomsmeglere og andre som etterlyser historikk og planer.

Kostbart å sløse med energi

Skaftnes forteller at det kommer til å bli stadig mer kostbart å unnlate å gjøre energisparende tiltak. EUs nye energidirektiv vil påvirke norske regler. Ifølge direktivet skal bygninger i snitt spare inn 16 prosent av energibruken innen seks år. Mer enn halvparten av reduksjonen skal komme fra bygninger som presterer dårligst i dag. Det vil imidlertid gjøres unntak for en del hytter og historiske bygninger.

– Det kommer til å bli et ekstra press på boligselskap som er lite energieffektive. Trenden er blant annet at disse vil få dårligere vilkår hos bankene.

Støtteordninger

Skaftnes minner om at det finnes ulike støtteordninger. Oslo kommune støtter ladeinfrastruktur, og Enova støtter kartlegging av klima- og energitiltak. I fjor høst lanserte Enova ytterligere en støtteordning for borettslag og sameier:

– Enova støtter energibesparende tiltak med inntil 30 prosent av kostnadene. Maksimal støttesum for et prosjekt er ti millioner kroner, sier Skaftnes.

Det kan være smart å skynde seg hvis man ønsker Enova-støtten. Det er konkurranse om midlene, og Enova har antydet at ordningen blir avsluttet ved utgangen av 2025. De neste søknadsfristene er 24. mai og 30. august.

Informasjon om ulike støtteordninger er samlet på klimatilskudd.no

Slik kommer dere i gang med modulen

  • Gå inn på Styrerommet.no, klikk på menyen helt øverst til høyre, og klikk på «Vedlikehold og bærekraft».
  • Start med «Bygningskartlegging», som ligger i tannhjulet oppe til høyre. Her fyller du ut overordnet info om antall bygninger, bygningstyper og uteområdet.
  • Trykk på «Tilstand» og legg inn vurderingene god, redusert eller alvorlig. Start gjerne med bygningsdeler hvor dere antar at noe snart må gjøres. Legg inn foto og relevant dokumentasjon. Dette blir automatisk lagret i relevant FDV-mappe i «Filer og dokumenter».
  • Under «Tips og råd» kan du lese mer om ulike bygningsdeler, forventet levetid og tips til bærekraftige tiltak.
  • Under «Tiltak» kan du planlegge og lage en tidslinje for framtidige tiltak, samt skrive ut vedlikeholdsplan.
  • Under «Avtaler» ligger dokumenter som er lagt inn i «Leverandører og avtaler».

Styrerommet - relaterte artikler

Foto av en arbeider som jobber med rehabilitering på en byggeplass.

Endringer i ettertraktet modul

Vedlikehold- og bærekraftmodulen på Styrerommet gir dere unike muligheter. Nå kan dere få all funksjonalitet for en symbolsk sum.