Hopp til innhold
Modell av OBOS' visningssenter på Fornebu.

Gjør det enkelt med dokumentasjon

Når dere har gjennomført et tiltak på eiendommen, er det smart å be om at FDV-dokumentasjonen legges direkte på Styrerommet. Enklere blir det ikke!

Publisert:
onsdag 17. august 2022

Først og fremst: Hva står FDV for? FDV er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV-dokumentasjon er dokumenter og tegninger med bygningsdata. Det kan for eksempel være systembeskrivelser, produktdatablader, kvitteringer og så videre. Når et bygg skal tas i bruk, må det finnes FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon.

FDV-dokumentasjonen skal gi grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og effektiv bruk av bygning og uteområdene som hører til. Denne dokumentasjonen bør være oppdatert gjennom hele byggets levetid, og det er spesielt her modulen kommer til nytte.

Hvor lagres FDV-dokumentasjon på Styrerommet?

I hamburgermenyen på Styrerommet finner du «Filer og dokumenter». Her ser du filer, FDV, hjelpemidler, delte- og slettede filer. Ved å klikke på FDV, får du en forhåndsdefinert mappestruktur for lagring av dokumentasjon, som er tilpasset modulen for vedlikehold og bærekraft.

Kan man dele med eller motta FDV-dokumentasjon fra eksterne?

Når en mappe i filstrukturen er markert, kan du dele den med eksterne ved å trykke «Del». Velger du «skru på deling av mappe» får personen som får lenken rettighet til å lese innholdet. Velger du i tillegg «tillatt anonym opplastning» kan personen som får lenken laste opp dokumenter til mappen.

Hvilke informasjonstyper inneholder en FDV?

Tegninger, BIM-modeller, produktinformasjon, bruksanvisninger, bilder, protokoller fra innregulering og servicearbeid, anvisninger om vedlikeholdsfrekvens og system- og funksjonsbeskrivelser. I tillegg er det naturlig å lagre premissedokumenter, slik som brannkonsept, statiske beregninger og andre tekniske dokumenter.

Avtaler, tilstand og tiltak

I modulen for vedlikehold og bærekraft på Styrerommet, finner du verktøy for å holde oversikt over avtaler, tilstand og tiltak. Vi anbefaler deg å bruke disse framfor å lagre denne typen dokumentasjon i mappestrukturen.

Styrerommet - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.