Hopp til innhold
Ei dame står i stuen sin og ser ut av vinduet.

Hva får styrene betalt?

Det er store forskjeller, men gjennomsnittet ligger på 1820 kroner per bolig.

Tekst:
Henrik Sørlie
Illustrasjon:
Berit Sømme
Publisert:
mandag 27. februar 2023

Regnskapskonsulent Kristoffer Olstad har sett på styrehonorarene til 3754 av boligselskapene som forvaltes av OBOS.

– Tallene viser at det er store forskjeller, men flertallet ligger et sted mellom 1100 og 2100 kroner per bolig for det totale styrehonoraret. Omtrent ti prosent ligger på 2900 kroner eller mer, forteller Olstad.

De minste selskapene får som regel mest per bolig, og snittet synker med økende antall boenheter. Det gis i snitt 1963 kroner for de som har 6–30 boenheter. For selskap som har flere enn 250 boliger, ligger snittet på 1133 kroner per bolig. Tallene gjelder styrehonorar som ble utbetalt i 2022.

Fordeling

Olstad har ikke sett på fordelingen av honoraret innad i styret i denne undersøkelsen, men erfaring tilsier at det varierer. Det er ingen fasitsvar på hvordan denne fordelingen skal gjøres.

– Det er normalt at styreleder får mest på grunn av ansvaret som styrelederen har. Ganske mange fordeler resten av summen likt mellom de andre styremedlemmene. Jeg tror imidlertid at flertallet fordeler honoraret basert på hvilke oppgaver og arbeidsmengde de ulike medlemmene har hatt.

Størrelse

Det er forskjellige faktorer som spiller inn på størrelsen til styrehonoraret. Noen selskap har tradisjon for tilnærmet gratisarbeid, mens andre betaler godt. Ekstern styreleder er en faktor som vanligvis drar opp styrehonoraret. En del boligselskap øker honoraret i tråd med konsumprisindeksen, mens mange gir det samme beløpet år etter år.

– Det er vanlig at man får ekstrabetalt hvis det har vært et særlig arbeidskrevende år, for eksempel hvis man har gjennomført en større rehabilitering. Styret kan foreslå en sum, men det er opp til årsmøtet å fastsette honoraret, sier Kristoffer Olstad i OBOS.

I beregningen er selskap med 1–5 enheter utelatt fordi denne gruppen har en del spesialtilfeller og mer styrearbeid enn størrelsen på boligselskapet skulle tilsi.

Gjennomsnittlig styrehonorar i 2022

Antall boliger / honorar per bolig:

  • 6–30 boliger – 1963 per bolig
  • 31–80 boliger – 1821 per bolig
  • 81–250 – 1560 per bolig
  • 251 og oppover – 1133 per bolig

Styrearbeid - relaterte artikler