Hopp til innhold
Leder for bedriftsmarked i OBOS-banken, Morten Dick

Prisstigning og økte renter

Hvilke muligheter har boligselskapene? Vår ekspert gir deg fem nyttige råd på veien.

Publisert:
tirsdag 30. august 2022

Etter lang stund med rekordlave renter ser vi en rask økning i rentehevinger fra Norges Bank. Dette, i tillegg til høy inflasjon og prisstigning, tilsier at det er viktigere enn noen gang at styrene i boligselskapene planlegger for framtiden.

To av styrenes viktigste oppgaver er å ta ansvar for nødvendig vedlikehold, og samtidig sørge for forutsigbar likviditetsstyring. Nivået på felleskostnadene påvirkes av prisstigning og inflasjon, og utvikling i rentenivå. I tillegg er felleskostnadene boligselskapets viktigste inntekt, og normalt den eneste inntekten som kan justeres. Derfor må styrene tenke helhetlig og langsiktig ved planlegging, og sørge for god gjennomføring, for eksempel av vedlikeholdsoppgaver.

Forutsigbarhet og trygghet for beboerne er en forutsetning for gode prosesser i boligselskapet, fordi beboerne ofte har ulike interesser og ståsteder. Noen vil betale minst mulig, noen vil øke verdien på boligen, mens andre vil selge.

Ifølge Morten Dick, leder bedriftsmarked i OBOS-banken, er dette noen av mulighetene styret har ved økte priser og renter:

Sette opp felleskostnadene

Felleskostnadene må alltid ligge på et nivå som sikrer at boligselskapet ikke går med underskudd, og det bør også avsettes midler, en buffer, til uforutsette kostnader. Ved større økninger i felleskostnadene bør dette økes gradvis, fordi det er lettere å håndtere for beboerne. Dog er det bedre med større økning tidligere, da dette gir mer penger på konto. Ved sunnlikviditets styring og oppsparte midler blir handlingsrommet større i framtiden.

Betale mindre på lånet

Se på muligheten for å forlenge løpetiden på lån eller slå sammen lån. Det kan også være fornuftig med avdragsfrihet i perioder for å ha kontroll på, og å bygge opp likviditeten. Likevel må man ha et bevisst forhold til at nedbetalingstiden ikke overskrider investeringens levetid.

Fastrente på hele eller deler av lånet

Ved å binde renten på hele eller deler av lånet oppnås forutsigbarhet, og boligselskapet vet nøyaktig hva de skal betale av låneutgifter i bindingsperioden. Da slipper man å bekymre seg for framtidig renteoppgang, men vær bevisst på over-/underkurs ved endringer på lånet i bindingsperioden.

Begrense graden av vedlikehold

Normalt har alle boligselskap et vedlikeholdsbehov, men jobb aktivt med vedlikeholdsplanen. Hva er nødvendig vedlikehold som må tas i dag? Og hvilke tiltak kan eventuelt forskyves? Som regel anses vedlikehold som utføres med langsiktig perspektiv å være kostbare der og da, men kortsiktige løsninger og «flikking» på bygningsmassen kan fort bli enda dyrere. Derfor er det viktig at boligselskapet ikke vegrer seg for å investere i egen bolig og bygningsmasse. Byggets tilstand er avgjørende for verdiøkning på sikt og gir et godt bomiljø.

Langsiktig samarbeidspartner

OBOS-banken er en langsiktig samarbeidspartner som ønsker å spille på lag med boligselskapene. Og alle boligselskaper som er forvaltet i OBOS har sin egen rådgiver i banken som gjerne er sparringspartner på det økonomiske. Sammen kan vi finne fram til de aller beste løsningene, og det er helt gratis å snakke med oss!

Økonomi - relaterte artikler