Hopp til innhold
Nærbilde av solcellepaneler.

Slik oppfyller dere de nye energikravene

Snart må alle boligselskaper vedlikeholdes i tråd med EUs energidirektiv. Dette er tiltakene dere må i gang med.

Publisert:
mandag 3. juni 2024

Etter noen år i byråkratikverna, vedtok EU det reviderte bygningsenergidirektivet i april. Norske boligselskaper må nå sette i gang energitiltak – eller risikere å bli straffet økonomisk.

Er dere dårligst i klassen på energieffektivitet og bærekraft, haster det å sette i gang med tiltakene. Men heller ikke «mønsterelevene» kan ligge på latsiden.

Første hjemmelekse: Finn ut hvor dere står i dag, og planlegg veien videre.

– Boligselskapene som ikke har gjennomført energikartlegging, må gjøre det så snart som mulig. Energikartleggingen gir bygningsmassen en «nå-status» i form av et energimerke. Den gir også oversikt over energibruken og anbefaling for hva som må gjøres videre, forteller Morten Brustad Kjærland, avdelingsleder for energi og miljø i OBOS Prosjekt.

Borettslag og sameier kan søke Enova om å få dekket halve kostnaden til energikartleggingen. I Oslo tar kommunen ytterligere 30 prosent av regninga. Det betyr at 80 prosent av regninga til energikartlegginga dekkes i hovedstaden.

Bestill energikartlegging med OBOS Prosjekt

De dårligste må gjøre mer

Bygningsenergidirektivet skal sikre at alle bygg er nullutslippsbygg innen 2050. Underveis blir det «obligatoriske prøver».

Når alle boligselskaper har kartlagt sitt energiforbruk, samles det i én stor, nasjonal pott. Med utgangspunkt i energiforbruket i 2020, skal potten reduseres med 16 prosent innen 2030, og med 20–22 prosent innen 2035.

55 prosent av reduksjonen skal komme fra de minst energieffektive byggene. I praksis er dette bygg med de tre dårligste energimerkene, og gjelder faktisk 43 prosent av boligbyggene.

Med det i mente, her er de aktuelle energitiltakene for de ulike energimerkene:

E, F og G: Klassens dårligste

Kjennetegn: Ofte gamle bygg, gjerne fra før 1989, hvor fasade, tak, vinduer og dører ikke er utbedret eller skiftet på lang tid – om i det hele tatt. VVS-installasjonene er ofte utdaterte.

Tiltak: Fiks klimaskallet, og ta VVS-systemet samtidig hvis det er mulig.

Boligselskapene som skal bidra mest til å redusere energipotten, har én stor energityv: klimaskallet – altså fasade, vinduer, tak og dører.

– Kanskje er det mer «sexy» å snakke om solceller på taket, men nødvendige bygningstekniske forbedringer stiller alltid i første rekke, sier Kjærland.

Som regel innebærer dette store vedlikeholdsprosjekter, hvor det er lurt å gjøre flere ting samtidig. Skal vinduer og balkongdører skiftes, bør dere vurdere å etterisolere fasaden i samme slengen.

Det blir dyrere her og nå, men skal lønne seg på sikt.

– Dessverre er det ingen lavthengende frukter for utbedring av klimaskallet. Det må gjøres i forbindelse med nødvendig vedlikehold, sier Kjærland.

PS! Enova har en støtteordning for tiltak som forbedrer energitilstanden med minst 20 prosent.

C og D: Nokså god – enn så lenge

Kjennetegn: Nyere bygg, eller eldre bygg som har gjennomført noe vedlikehold. Her er det bedre kontroll på klimaskall og VVS, men fortsatt mer å gå på når det gjelder bærekraft og energieffektivitet.

Tiltak: Finn ut hva som må gjøres når – og gjennomfør.

Timeplanen er litt mer åpen for boligselselskapene som verken er dårligst eller best. Noen har vedlikehold på agendaen, og andre bør effektivisere energiforsyningen.

– Boligselskapene i mellomsjiktet må ikke glemme at de også må løfte seg. De trenger en plan for framtidige prosjekter, og det får de ved å gjennomføre en energikartlegging, sier Kjærland.

En viktig årsak til dyre vedlikeholdsetterslep, er bygningsmaterialenes begrensede levealder. Nødvendige tiltak står praktisk talt står i kø, men med oversikt blir det enklere å prioritere.

Start med det som haster mest, samtidig som dere planlegger hvordan framtidige tiltak skal bli gjennomført og finansiert.

A og B: Mønsterelever (men husk å «pugge»)

Kjennetegn: Bygg fra 2000-tallet, eller eldre bygg som vedlikeholdes kontinuerlig. Byggene er jevnt over energieffektive, og kan ha løsninger for bærekraftig energiforsyning.

Tiltak: Vær i forkant og utnytt mulighetene dere har tilgang til.

Energiledestjernene kan også ha godt utbytte av energikartlegging, fordi energieffektive bygg også må vedlikeholdes.

– Historisk sett har det vist seg å være en god strategi å ha en vedlikeholdsplan. Det sikrer kontinuitet over tid, og forhindrer at dere blir tatt på sengen når noe må gjøres, forklarer Kjærland.

En klar fordel med å være i toppsjiktet, er at dere kvalifiserer til grønne lån. Har dere også en tydelig finansieringsstrategi for framtidige tiltak, kan økonomien i boligselskapet tillate at dere utforsker nye, bærekraftige løsninger.

– Se på hvordan dere optimaliserer energiforsyningen, og undersøk tekniske anlegg som er mer effektive enn de dere har i dag, sier Kjærland, og konkluderer med et overordnet råd til mønsterelevene:

– Sørg for at dere holder dere der!

Relaterte

To gutter spiser grillmat på en uteplass

Grilling på balkongen

Det fins ingen lover eller forskrifter som omhandler grilling på balkongen, og hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe om dette.